Ý kiến xung quanh việc khuyến khích sinh con thứ 2 ở TP. Hồ Chí Minh
Khoảng 10 năm gần đây, TP. Hồ Chí Minh luôn là địa phương có tỉ lệ sinh thấp so với cả nước với tỉ lệ là 1,53 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. TP. Hồ Chí Minh đang tính toán giải pháp để khuyến khích người dân trong độ tuổi sinh sản sẽ sinh con thứ 2, nhiều giải pháp đang được đưa ra và hiện đang trình Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh xem xét.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.