Social Life ra đời với sứ mệnh phát huy vai trò của Khoa học Xã hội   Nhân văn trong tiến trình phát triển đời sống xã hội Việt Nam.

SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU

CHUYÊN GIA NGHIÊN CỨU

PH. THANH THÚY VY
thạc sĩ

NG. PHƯỚC BẢO KHÔI
thạc sĩ

NGUYỄN KHÁNH DIỆP
tiến sĩ

NGUYỄN THU QUỲNH
thạc sĩ

LÊ MINH CÔNG
tiến sĩ

TR. MINH HUY VŨ
TIẾN SĨ

Trần Lê Hoa Tranh
tiến sĩ

Phạm Văn Quang
Tiến sĩ

Lương Văn Hy
GS.TS Nhân học

Trần Hữu Quang
PGS.TS Xã hội học

Nguyễn Thị Từ Huy
Tiến sĩ

Nguyễn Đức Lộc
PGS.TS Nhân học

VIDEO

HỢP TÁC NGHIÊN CỨU

Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại ko phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết – mà chính là ở ý chí.

Mark Jance / Facebook

Trong cuộc sống, nơi nào có một người chiến thắng, nơi đó có một người thua cuộc. Nhưng người biết hi sinh vì người khác luôn luôn là người chiến thắng.

Mark Jance / Facebook

 2 điều mang lại hạnh phúc và thành công trong cuộc sống: Cách bạn xoay xở khi không có gì và thái độ của bạn khi bạn có mọi thứ.

MIRORIM