Ngày 07/01/2019, Viện SocialLife đã có buổi trao đổi chuyên môn và thảo luận khung chương trình hợp tác với TS. Sophie Fuggle (giảng viên tại đại học Nottingham Trent) cùng PGS. TS. John Hutnyk (giảng viên tại đại học Tôn Đức Thắng) về hợp tác chuyên môn trong việc nghiên cứu các vấn đề văn hóa, xã hội Việt Nam đương đại.

Với mục tiêu tìm hiểu về mối quan tâm nghiên cứu chung giữa hai bên, đồng thời lên kế hoạch ban đầu cho việc hợp tác nghiên cứu và công bố quốc tế,  lãnh đạo Viện Social Life đã chia sẻ tầm nhìn và sứ mệnh của Viện Social Life trong việc việc nghiên cứu hiện trạng đời sống xã hội Việt Nam đương đại, qua đó quảng bá những giá trị tốt đẹp của người Việt Nam ra thế giới thông qua các công trình nghiên cứu và xuất bản phẩm tập trung vào hai khía cạnh đời sống xã hội Việt Nam đương đại và ký ức đời sống xã hội.

Cũng trong buổi tiếp xúc này, TS Sophie Fuggle và PGS. TS. John Hutnyk đã bày tỏ mối quan tâm đối với các lĩnh vực và những dự án nghiên cứu mà Social Life đã và đang thực hiện trong thời gian qua như: nghiên cứu về sinh kế, phúc lợi xã hội cho người nhập cư, người nghèo ở đô thị, nghiên cứu về nguồn nhân lực cho các khu công nghệ cao, khu công nghiệp trong vùng TP.HCM. Bên cạnh, các dự án nghiên cứu về các khía cạnh văn hóa – xã hội của con người Sài Gòn xưa và nay. Đồng thời, hai vị chuyên gia cũng nhiệt tình chia sẻ về các dự án mà họ đang thực hiện, những kinh nghiệm được đúc kết trong quá trình nghiên cứu học thuật liên quan đến các khía cạnh văn hóa và đời sống xã hội tại Châu Á, trong đó có Việt Nam.

Kết thúc buổi thảo luận, hai bên bước đầu xác định một số trọng tâm trong việc hợp tác nghiên cứu và công bố quốc tế liên quan đến các vấn đề nghiên cứu về đời sống văn hóa, xã hội Việt Nam đương đại trong thời gian tới.

Viện Social Life

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.