Viện Hợp tác – Nghiên cứu Quốc tế của Đại học Thái Bình Dương được hình thành do sự thúc đẩy của hai yêu cầu quan trọng trong sự phát triển giáo dục ở Việt Nam: Quốc tế hóa đại học và nâng tầm đại học lên hàng đại học nghiên cứu.

Nhiệm vụ

Viện hướng tới thiết lập các chương trình làm việc với các đối tác nước ngoài, các học giả, nhà nghiên cứu, giảng viên đại học, các trường đại học, các viện nghiên cứu quốc tế.

Xây dựng mạng lưới các nhà nghiên cứu và dịch giả trong nước, hình thành các liên kết trong hoạt động nghiên cứu để đóng góp vào các thành tựu chung của nền học thuật Việt Nam.

Thực hiện các sinh hoạt học thuật của Viện Hợp tác – Nghiên cứu Quốc tế (seminar, tọa đàm, hội thảo…) nhằm tạo ra không gian trong đó tri thức thực sự được sống vòng đời hữu ích của mình, được lưu chuyển, tương tác giữa những người tạo ra chúng (các tác giả) và những người tiếp nhận (công chúng).

Tầm nhìn

Đại học Thái Bình Dương là đại học miền duyên hải có uy tín, có khả năng quy tụ giảng viên xuất sắc và sinh viên triển vọng với môi trường giáo dục liêm chính, chuẩn mực quốc tế.

Sứ mệnh

Đại học Thái Bình Dương truyền thụ và phát triển tri thức nhằm đào tạo người học có năng lực tự chủ trong cuộc sống và nghề nghiệp, thích ứng với môi trường kinh tế, xã hội, công nghệ toàn cầu và trở thành công dân hữu ích, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương và xã hội.

Giá trị cốt lõi

Trong mọi quyết định hành động của mình, tập thể sư phạm và sinh viên trường Đại học Thái Bình Dương cam kết theo đuổi các giá trị cốt lõi sau đây:

»Chính trực: Đảm bảo thực hành sự tử tế và sự trung thực trong lời nói và hành động.

»Tự do học thuật: Đảm bảo ủng hộ việc mở rộng phạm vi tìm hiểu và nghiên cứu.

»Tôn trọng sự khác biệt: Đảm bảo ủng hộ sự khác biệt trên cơ sở tôn trọng sự thực, phẩm cách, lẽ phải, công bằng và đạo lý.

»Trách nhiệm: Đảm bảo sự tự khẳng định trách nhiệm cá nhân trước mỗi chọn lựa, quyết định hành động.

»Cách tân: Đảm bảo ủng hộ giải pháp sáng tạo.

»Hài hòa: Đảm bảo cân nhắc đủ các thành tố cần thiết trong việc ra quyết định hành động.

Nhân sự

Nhân sự chủ chốt của Viện là TS. Nguyễn Thị Từ Huy, Viện trưởng. TS. Từ Huy bảo vệ luận án tiến sĩ Văn học Pháp năm 2008 và luận án tiến sĩ triết học chính trị năm 2018 tại Đại học Paris Diderot. Các nghiên cứu về văn học của bà tập trung vào lý thuyết văn học đương đại, đặc biệt với các tác giả: Barthes, Ricoeur, Genette, Foucault, Deleuze, Derrida. Với cách tiếp cận liên ngành, bà tra vấn một số vấn đề nằm ở giao điểm của các khoa học xã hội và khoa học nhân văn: mối quan hệ giữa sáng tạo và tiếp nhận, giữa lo-gic và cảm giác, vấn đề diễn giải, sự tan rã của bản sắc ở thời đương đại, sự đổ vỡ của các cấu trúc chủ thể và các cấu trúc biểu tượng.

Nghiên cứu gần đây của bà trong lĩnh vực triết học chính trị dựa trên nền tảng suy tưởng của các triết gia đương đại: Arendt, Deleuze-Guattari, Lefort, Havel, để từ đó phát triển suy nghĩ về các vấn đề chính trị ngày nay.

Cùng với hai cuốn sách (Alain Robbe-Grillet: Sự thật và diễn giải, với Lời tựa của Evelyne Grossman và Lời giới thiệu của Bùi Văn Nam Sơn, NXB Hội Nhà Văn & Đại Việt Book, 2019. “Viết: cô đơn và sức mạnh”, NXB Hội Nhà Văn, 2014) và bài viết xuất bản trong công trình tập thể (Alain Robbe-Grillet – Những cọc tiêu cho thế kỷ XXI, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 2010), bà đã công bố nhiều bài báo trên các tạp chí Việt Nam và quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.