Dự án iPLAY sẽ hỗ trợ Bộ GD&ĐT đạt được các mục tiêu của chương trình giáo dục mới bằng cách lồng ghép phương pháp Học thông qua Chơi vào hệ thống bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học hiện hành và trong các chương trình phát triển chuyên môn tại trường cho cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học.Dự án được xây dựng dựa trên ba mảng hoạt động chính:

• Tăng cường năng lực cho các cán bộ giáo dục địa phương nhằm hỗ trợ và giám sát việc lồng ghép phương pháp Học thông qua Chơi trong chương trình phát triển chuyên môn tại trường.

• Trao quyền cho các cán bộ quản lý nhằm thúc đẩy môi trường học tập khuyến khích, hỗ trợ giáo viên áp dụng phương pháp Học thông qua Chơi trên lớp.

• Giúp các hoạt động trải nghiệm phương pháp Học thông qua Chơi trên lớp của giáo viên tiểu học thú vị, tích cực gắn kết và ý nghĩa hơn, góp phần tạo tác động tích cực trong việc triển khai chương trình giáo dục mới.

VAI TRÒ CỦA SOCIAL LIFE TRONG DỰ ÁN IPLAY?

Social Life sẽ phụ trách các hoạt động đánh giá tác động trong nước (in-country impact evaluation) và thu thập dữ liệu cơ sở (baseline data collection) để phục vụ cho nghiên cứu đánh giá tác động của dự án iPlay tại Việt Nam.

Dự án bắt đầu khởi động từ 01/12/2020 và sẽ kéo dài đến 29/01/2021.

SOCIAL LIFE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.