Hoạt động của các tổ chức xã hội, trong thời gian vừa qua, nổi lên vai trò cung cấp dịch vụ hỗ trợ đối với các trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thông qua việc kết nối, vận động nguồn lực, để cùng với thành phố triển khai các mô hình như: Quản lý ca, quản lý trường hợp; hỗ trợ tâm lý xã hội cho các nhóm trẻ em dễ bị tổn thương; hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ như BHYT, học bổng, dinh dưỡng, phương tiện và dụng cụ học tập … đã và đang được thể hiện khá rõ nét.

Tuy nhiên một thực tế hiện nay không thể phủ nhận là mặc dù hệ thống bảo vệ trẻ em và các dịch vụ khác từng bước nâng cao chất lượng, tăng cường về số lượng và đa dạng về loại hình nhưng hệ thống dịch vụ còn chưa đầy đủ, cấu trúc hệ thống dịch vụ còn thiếu tính đồng bộ, thiếu thống nhất, chưa có sự quản lý và giám sát chặt chẽ; việc củng cố hệ thống cung cấp dịch vụ ở ở cơ sở chưa thực sự có nhiều sự đổi mới dẫn đến việc cung cấp các dịch vụ bảo vệ trẻ em chưa đến được gia đình, cộng đồng dân cư, trường học và chưa liên tục, đặc biệt là việc cung cấp các dịch vụ mang tính chất phòng ngừa để tạo dựng một môi trường sống an toàn, thân thiện cho trẻ em.

Vai trò phản biện và kiến nghị trong việc xây dựng và hình thành các chính sách, trong việc triển khai thực hiện chính sách của nhà nước về trẻ em; vai trò hỗ trợ giám sát trong việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chính sách của nhà nước về trẻ em …, vì nhiều lý do vẫn còn khá mờ nhạt.

Để hiểu được rõ vấn đề trên Viện Social Life đã thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ trong vòng 10 ngày (14-25/09/2020) dựa trên hình thức khảo sát nhanh bằng hình thức online trên hệ thống (Http: www. ican.com.vn/survey). Với cách thức dựa vào mục tiêu thiết kế các câu hỏi theo tính chất thống kê và gửi đường link lên các diễn đàn NPO, gửi email/gọi điện thoại đến các tổ chức có liên quan với cơ số mẫu kỳ vọng n> 30. Kết quả: n=43, thông qua đối tượng khảo sát là các tổ chức xã hội ngoài nhà nước đang hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ Quyền trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Vừa qua ngày 15/10, tại Hội thảo tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em cùng Unicef và Hội bảo vệ quyền trẻ em tại nhà khách người có công, PGS.TS Nguyễn Đức Lộc – Viện Trưởng Viện Social Life đã báo cáo kết quả khảo sát và nhận thấy rằng các tổ chức xã hội ngoài nhà nước đang hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ Quyền trẻ em chiếm 58% là ở khu trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian hình thành và hoạt động của các tổ chức này phần lớn trên 20 năm và các tổ chức này đã có giấy phép hoạt động chiếm tỷ lệ cao lên đến 88,4%. Các tổ chức xã hội này hoạt động bởi các cơ quan chủ quản là sở, ban, ngành.

PGS.TS Nguyễn Đức Lộc – Viện Trưởng Viện Social Life

Phần lớn các trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ (73,8%), trẻ em bị bỏ rơi (59,5%) và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo (59,5%) là nhóm đối tượng thụ hưởng/ phục vụ chính. Tiếp đến là nhóm trẻ em nghiệm ma túy (54,8%), và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bỏ học để kiếm sống (35,7%) cũng chiếm tỷ lệ cao.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta chưa có một thống kê đầy đủ nào có thể chỉ ra rằng hiện nay chính thức trên địa bàn thành phố có bao nhiêu các tổ chức xã hội ngoài công lập đã và đang tham gia vào các hoạt động bảo vệ Quyền trẻ em, nhưng chúng ta đều nhận thấy trên thực tế ngành nào, lĩnh vực nào, cấp nào cũng đều có sự tham gia và hỗ trợ của các tổ chức xã hội ngoài công lập, từ bảo trợ, nuôi dưỡng trẻ em; tư vấn, tham vấn, kết nối cung cấp dịch vụ trợ giúp trẻ em; giáo dục kỷ năng sống; các lớp học tình thương; các dự án, chương trình đồng hành; các điểm tư vấn cộng đồng, trường học; các mô hình công tác xã hội trong bệnh viện, trong trường học….. Trong các mô hình đó, không chỉ có vai trò của các tổ chức NGO quốc tế, mà còn có sự tham gia trực tiếp của các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong nước với quy mô và tính chất hoạt động hết sức đa dạng và phong phú. hoàn toàn theo hình thức xã hội hóa.

Nhưng nhìn chung các tổ chức hoạt động đa dạng cung cấp nhiều loại hình dịch vụ đáp ứng hầu hết nhu cầu các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Điều đáng mừng các tổ chức này đều có tinh thần chủ động, phát triển các loại hình của tổ chức để tạo nên những điều phi thường, sưởi ấm, che chở cho những trái tim nhỏ bé.

Mỹ Duyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.