Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ sức khỏe cộng đồng (CCHS) được thành lập theo quyết định số 37/QĐ-LHH cấp ngày 07/01/2005 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam (VUSTA), và hoạt động theo giấy phép hành nghề số A-429 cấp của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ đó cho đến nay, xuyên suốt trong quá trình hình thành và phát triển, Trung tâm CCHS đã triển khai thực hiện thành công nhiều dự án/chương trình, góp phần tạo nên nhiều sự chuyển đổi tích cực cho đời sống của người dân và môi trường tại các tỉnh/thành nơi dự án/chương trình thực hiện. Để đạt được những kết quả đó, bên cạnh sự hỗ trợ và đồng hành từ các đối tác, chính quyền địa phương và người dân tại cộng đồng triển khai dự án; những giá trị được Trung tâm CCHS xây dựng và nghiêm túc thực hiện trong suốt quá trình triển khai các hoạt động được xem như một nhân tố quan trọng và có ý nghĩa chiến lược trong việc tạo nên những thành công trên. 

Tầm nhìn

Nỗ lực vì một xã hội nơi những người thiệt thòi được nâng cao năng lực và hợp tác để phát triển bền vững cộng đồng của họ bằng tinh thần tự quyết.

Sứ mệnh

Đồng hành để hỗ trợ những người thiệt thòi phân tích hiện trạng, nhận diện vấn đề, tìm ra các giải pháp và hợp tác hành động vì tương lai của chính họ.

Niềm tin

Trải qua hơn 16 năm kiên trì theo đuổi và phấn đấu vì lý tưởng cho sự nghiệp phát triển cộng đồng nói chung, Trung tâm CCHS luôn đặt niềm tin và tin tưởng rằng: Mỗi cá nhân, dù nghèo khổ, ít học hay bệnh tật đều có thể đóng góp tích cực vào sự phát triển của bản thân, gia đình và cộng đồng. Và mỗi cộng đồng, dù là dễ bị tổn thương nhất, vẫn có thể tham gia, khởi xướng, thực hiện và duy trì các chương trình phát triển cho chính họ nếu được tiếp cận theo cách thức phù hợp.

Nguyên tắc và chiến lược

Trung tâm hoạt động trên nguyên tắc minh bạch, trung lập, độc lập và tự nguyện. Những can thiệp của Trung tâm CCHS được thực hiện qua các chiến lược:

  • Nâng cao năng lực và trao quyền cho các nhóm thiệt thòi
  • Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng hưởng lợi
  • Kết nối và lồng ghép các nguồn lực

Đội ngũ nhân sự

Bác sĩ Trần Triêu Ngõa Huyến – Giám đốc điều hành
       Bà Nguyễn Hương Giang – Kế toán trưởng
ThS. Trần Thị Kim Thoa – Phụ trách chương trình nông nghiệp bền vững

 

Bà Đặng Thị Thùy Dương – Phụ trách chương trình giám sát lượng giá
Bà Lý Thị Thu Hiền – Phụ trách chương trình lao động di cư
Ông Nguyễn Xuân Vũ – Phụ trách chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường
Bà Trần Kim Cương – Phụ trách chương trình giới và các tổ nhóm cộng đồng
Ông Nguyễn Yên Phúc – Phụ trách truyền thông
Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Phụ trách chương trình sơ cứu và kỹ năng sinh tồn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.