Trung tâm Nâng cao Năng lực hỗ trợ Phụ nữ và Trẻ em (CSWC) là một tổ chức xã hội, phi lợi nhuận với sứmạng cải thiện chất lượng cuộc sống, thúc đẩy choquyền bình đẳng, sự tôn trọng và cơ hội phát triển bềnvững của phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, dễbị tổn thương trong xã hội.

Tầm nhìn & sứ mạng

»CSWC cam kết phấn đấu cho một xã hội nơi mà mọi phụ nữ vàtrẻ em đều được tôn trọng, bình đẳng và phát triển bền vững.

»CSWC thúc đẩy và nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữvà trẻ em thông qua cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, nâng cao nănglực và vận động chính sách.

Dịch vụ

»Huấn luyện/đào tạo

»Truyền thông phổ biến kiến thức

»Tư vấn, nghiên cứu & đánh giá

»Cung cấp dịch vụ trực tiếp cho trẻ em

»Chuyển giao khoa học & công nghệ

Dự án của CSWC

»Bảo vệ và thúc đẩy quyền của trẻ em/thanh thiếu niên cóhoàn cảnh khó khăn tại TP Cần Thơ

»Bảo vệ và trao quyền cho trẻ em, thanh thiếu niên kém may mắn ở miền Nam Việt Nam

»Bảo vệ và nâng cao quyền của trẻ em nữ ở các mái ấm, nhà mởvà các cơ sở giáo dục tình thương ở TP.HCM

»Phòng chống nạn buôn bán người trên địa bàn TP. Phan Thiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.