Tiến sĩ Lý thuyết và lịch sử văn học

Sinh ngày 29/07/1972
 • Cử nhân văn học, Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (1994)
 • Cử nhân ngoại ngữ, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội (1996)
 • Thạc sĩ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, Văn học Việt Nam (1998)
 • Tiến sĩ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, Lý thuyết và lịch sử văn học (2006)
 • Phó Giáo sư, Hội đồng chức danh Nhà nước (2014)

Học bổng:

 • Chương trình trao đổi giảng viên, tổ chức ASIAN Network / ACLS / CEEVN
 • Fellowship, Findlay, Ohio, Hoa Kỳ, tháng 1-5, 2007
 • Chương trình Học giả Fulbright, UC Berkeley, California, Mỹ, 9/2010- 3/2011
 • Khóa học Quản lý giáo dục, DIES DAAD Việt Nam, 7-12/2014
 • Khóa học “Đảm bảo sự tương thức có hệ thống trong hoạt động đào tạo”, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 3/2016
 • Khóa học Nâng cao chất lượng giảng dạy, United Board, tổ chức tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh 2017

Nói chuyện chuyên đề: 

 • “Nghệ thuật truyền thống Việt Nam”, 2014 đến nay, Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, giảng cho sinh viên của Đại học Nanyang, Singapore
 • “Văn hóa Việt Nam và số phận của nó trong bối cảnh toàn cầu hóa”, 3/2007, Findlay University, Ohio, Hoa Kỳ
 • “Văn học di dân Việt Nam tại Hoa Kỳ”, 2/2011, Findlay University, Ohio, Hoa Kỳ
 • “Văn học Việt Nam”, “Vai trò của phụ nữ Việt Nam trong xã hội Hiện đại”, 17-19/2/2011, John Carroll University, Ohio, Hoa Kỳ
 • “Văn hóa Việt Nam”, “Nghệ thuật truyền thống Việt Nam, “Văn học Việt Nam sau đổi mới”, “Lịch sử Việt Nam”, “Phật giáo Việt Nam”, tháng 1-5, 2007, Đại học Findlay, Ohio, Hoa Kỳ
 • “Hệ thống chính trị Việt Nam”, “Vai trò của phụ nữ và sự thay đổi tình trạng của phụ nữ Việt Nam”, “Phật giáo Việt Nam”, ngày 1-7/3/ 2007, Đại học John Carroll, Ohio, Hoa Kỳ
 • Giới thiệu loạt phim Việt Nam: “Ba mùa” (31/1/2007), “Mê Thảo Thời vang bóng (19/2/2007) và “Mùa len trâu” (ngày 12/4/2007), Đại học Findlay, Ohio, Hoa Kỳ
 • Giới thiệu phim Việt Nam: “Mùa len trâu” (28/2/2007), Đại học John Carroll, Ohio, Hoa Kỳ
 • Tọa đàm. “Kinh nghiệm tại UF như là học giả thỉnh giảng từ Việt Nam”, 4/2007, Đại học Findlay, Ohio, Hoa Kỳ

Giảng dạy:

 • Trưởng bộ môn Văn học nước ngoài và Văn học so sánh của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh
 • “Văn học Trung Quốc “, chương trình Đại học, Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh năm 1998 – nay, Khoa Đông phương học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, 2000-2013
 • “Văn học Việt Nam” cho lớp Văn trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2004- 2007
 • “Tiếng Việt cho người nước ngoài” cho sinh viên nước ngoài, 1996- 2000
 • “Văn học Trung Quốc thế kỷ XX”, Chương trình Cao học, Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, 2008 – bây giờ
 • “Tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc”, Chương trình Cao học, Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, 2010 – nay
 • “Văn học Trung Quốc đương đại”, Chương trình Đại học, Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Lớp Cử nhân tài năng, 2005-nay
 • “Văn học phương Đông”, Khoa Báo chí và Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Min 2007-2009
 • “Văn học thế giới”, Khoa Báo chí và Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, 2009-2010
Những cuốn sách đã xuất bản của tác giả Trần Lê Hoa Tranh:
 • Văn xuôi nữ Trung Quốc cuối thế kỷ XX đến đầu thế kỷ XXI (Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2010)
 • Lỗ Tấn, Linh hồn dân tộc Trung Hoa hiện đại, đồng biên tập (với Lương Duy Thứ) (Nxb Trẻ, 2003)
 • Giáo trình Văn học phương Đông, đồng biên tập (với Lương Duy Thứ, Nguyễn Tấn Đắc, Phan Thu Hiền, Đoàn Lê Giang) (Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2000)
 • Thơ ca cổ điển Trung Quốc, đồng biên tập (với Lương Duy Thứ, Nguyễn Lộc, Trương Thế Hào, Phạm Hải Anh) (Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học Thành phố Hồ Chí Minh, Nxb Trẻ 1997)
Các công trình xuất bản bởi SocialLife:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.