Ngày 7/10/2020, Viện Phát triển chiến lược, trường ĐH Thủ Dầu Một đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Xã hội học: Những viễn tượng lý thuyết”, với sự tham gia của diễn giả PGS.TS Trần Hữu Quang. Đây cũng là một trong những ấn phẩm mới nhất của Viện Nghiên cứu Đời sống xã hội (SocialLife) xuất bản năm 2020.

Đây là quyển sách mà chúng tôi tập hợp lại một số bài viết về các lý thuyết xã hội học, kể cả những bài đã công bố và những bài chưa công bố, trong đó có những bài liên quan tới một số lý thuyết tổng quát về mối quan hệ giữa xã hội và con người (Phần 1), và những bài liên quan tới những góc nhìn lý thuyết trong một số lĩnh vực xã hội học chuyên biệt (Phần 2).
Đối với những bài đã công bố trong sách hoặc tạp chí nghiên cứu, chúng tôi nhân dịp này có sửa chữa và bổ khuyết những điểm mà chúng tôi nghĩ là cần thiết, kể cả về mặt thuật ngữ, từ ngữ dịch thuật, cũng như về mặt ý tưởng và tài liệu tham khảo.
Toàn bộ các bài viết trong quyển sách này đều là của chúng tôi, ngoại trừ bài “Quá trình lý tính hóa và xã hội hiện đại theo Max Weber” là của chúng tôi và đồng tác giả Bùi Văn Nam Sơn.
– Trần Hữu Quang –

Xem thêm tại đây:
https://sociallife.vn/?product=xa-hoi-hoc-nhung-vien-tuong-ly-thuyet

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, PGS.TS Trần Hữu Quang cho biết, nội dung cuốn sách cùng tên của ông “Xã hội học: Những viễn tượng lý thuyết” là công trình hệ thống các bài viết về các lý thuyết xã hội học, những bài đã công bố và những bài chưa công bố. Trong đó, có những bài viết liên quan đến một số lý thuyết tổng quát về mối quan hệ giữa xã hội và con người, và những bài viết về những góc nhìn ở một số lĩnh vực xã hội học chuyên biệt.

Dành nhiều thời gian luận bàn về nội dung “mối quan hệ giữa xã hội và con người”, PGS.TS Trần Hữu Quang đã tập trung phân tích khái niệm “sự kiện xã hội” và phương pháp xã hội học theo quan điểm của nhà xã hội học Émile Durkheim; luận về biếu tặng và khái niệm “sự kiện xã hội tổng thể” (fait social total) của Marcel Mauss; quá trình tính hóa (rationalizatinon) và xã hội hiện đại theo Max Weber; sự kiến tạo xã hội về thực tại (The social constructinon of reality) theo Peter Berger và Thomas Luckmann.

Trong khuôn khổ chương trình, PGS. Trần Hữu Quang cùng các nhà khoa học, giảng viên tham dự đã trao đổi, phân tích về sự biến đổi xã hội và các định chế xã hội phi chính thức nơi các buôn làng ở vùng đất Tây Nguyên của Việt Nam; luận về ý nghĩa triết học của đạo đức nghề nghiệp theo quan điểm của Hegel, Weber, Kant; khái quát sơ lược về xã hội học pháp quyền,…

PGS.TS Trần Hữu Quang, sinh ngày 14/10/1953 tại Hà Nội, ông tốt nghiệp cử nhân giáo khoa triết học Tây phương tại Đại học Văn khoa Sài Gòn (1974); hoàn thành chương trình đào tạo cao học về xã hội học tại đại học Université Catholique de Louvain (Bỉ) (1992); đạt học vị tiến sĩ xã hội học tại Viện Xã hội học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) (2001); Phó giáo sư xã hội học (2009).
 
Ông là tác giả của nhiều bài báo khoa học có giá trị. Đặc biệt, ông quan tâm đến việc đặt lại vấn đề về cách hiểu một số khái niệm căn bản trong nghiên cứu xã hội học như: “hiện đại hóa”, “xã hội dân sự”, “vốn xã hội”… Các tác phẩm viết của ông (bao gồm sách và giáo trình) một phần hướng đến việc đặt nền tảng cho các phân ngành mới trong Xã hội học ở Việt Nam như: Xã hội học báo chí và Xã hội học Truyền thông đại chúng. Tác phẩm mới nhất của ông là một khảo cứu lịch sử có nhan đề Hạ tầng đô thị Sài Gòn buổi đầu. Ông đồng thời tham gia giảng dạy các môn Xã hội học nhập môn, Xã hội học về truyền thông đại chúng, Xã hội học pháp quyền, Xã hội học nông thôn, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học xã hội tại Đại học KHXH&NV TP.HCM, Đại học Mở TP.HCM, và Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

PGS.TS Trần Hữu Quang – tác giả công trình sách “Xã hội học: Những viễn tượng lý thuyết” 

Tọa đàm là chương trình mở đầu cho chuỗi các đối thoại học thuật được Viện Phát triển chiến lược tổ chức định kỳ hàng tháng

Nguồn: https://tdmu.edu.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/toa-dam-xa-hoi-hoc-nhung-vien-tuong-ly-thuyet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.