Em cảm nhận được điều đó nơi buổi học hôm nay. Cám ơn thầy nhiều!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.