Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội (Social Life) là cơ quan chủ trì thực hiện đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp để các doanh nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long thực hiện tốt trách nhiệm xã hội”. Hội thảo hướng tới mục đích nhận diện và đánh giá vai trò của các cơ quan Nhà nước trong việc giám sát thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long. Xác định nhu cầu ưu tiên cần hỗ trợ hiện nay của các bên liên quan trong việc tiếp cận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Thông qua đó đề xuất các khuyến nghị nâng cao chất lượng thực hiện chính sách xã hội của doanh nghiệp dựa trên điều kiện thực tế tại địa phương. Đề xuất các giải pháp về chính sách và nhiệm vụ cho cơ quan hữu trách địa phương trong việc hỗ trợ cũng như quản lý việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Viện Social Life trân trong kính mời quí nhà khoa học đăng ký tham gia.

Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm

Các báo cáo được tuyển chọn (toàn văn) sẽ được biên tập và xuất bản trong kỷ yếu có chì số ISBN.

Ban Tổ chức sẽ thông báo các thông tin cần thiết và gửi giấy mời cho các báo cáo viên nếu báo cáo được chấp nhận đưa vào kỷ yếu của Hội thảo. Các báo cáo viên tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Hội thảo.

Mọi thông tin về Hội thảo xin vui lòng liên hệ: Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội (Social Life), số 51, đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; thường trực: Nguyễn Xuân Trường, ĐT: (+8428) 382 135 36, Email: truongxn@sociallife.vn.

Trân trọng thông báo./.

                                                                                                                                                       Viện Social Life

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.