Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1538/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế; Thông báo số 119/TB-ĐHH tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2022 của Giám đốc Đại học Huế; Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2022 cụ thể như sau:

I. NGÀNH TUYỂN SINH

II. CHƯƠNG TRÌNH, THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

1. Chương trình đạo tạo: theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng

2. Thời gian đào tạo: từ 1,5 năm đến 2 năm tùy theo chương trình của ngành đào tạo

3. Hình thức đào tạo: tập trung

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đơn xin dự tuyển theo mẫu.

2. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm (có chứng thực).

3. Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ (có chứng thực).

4. Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

5. Sơ yếu lí lịch được cơ quan quản lí nhân sự nơi người dự tuyển đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

6. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập.

7. Bản sao các quyết định về nhiệm vụ, kinh nghiệm công tác liên quan đến ngành dự tuyến, nếu có (có chứng thực).

(Tải hồ sơ và thực hiện đăng ký theo hướng dẫn trên thông báo (mục 6) tại địa chỉ: http://husc.hueuni.edu.vn/saudaihoc/viewpage.php?page id=4 )

IV. THỜI GIAN XÉT TUYỂN

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 08/4/2022

2. Lịch xét tuyển: dự kiến ngày 20/4/2022

V. LỆ PHÍ TUYỂN SINH

1. Đăng ký dự tuyển: 100.000đ/hồ sơ

2. Lệ phí sơ tuyển: 100.000đ/hồ sơ

3. Lệ phí xét tuyển: 700.000đ/hồ sơ

VII. HỖ TRỢ XÉT TUYỂN

1. Văn bằng

Theo quy định (xem Phụ lục), các ứng viên tốt nghiệp ngành đúng sẽ được xét tuyển thẳng, ứng viên tốt nghiệp ngành gần, ngành khác Nhà trường sẽ tổ chức bổ túc kiến thửc miễn phí nhằm đủ điều kiện xét tuyển.

2. Ngoại ngữ

Theo quy định {xem Phụ lục), các ứng viên chưa đủ điều kiện về ngoại ngữ, nhà Trường sẽ hỗ trợ tổ chức ôn tập và thi chứng chỉ Aptis (Bl, B2, C1…) phối hợp với ETE Việt Nam là đơn vị của Công ty TNHH BRITISH COUNCIL (VIET NAM).

Thời gian đăng ký ôn tập ngoại ngữ: từ ngày thông báo đến ngày 15/3/2022 (Link nộp hồ sơ: https://forms.gle/onhNGQj58mwnYxsV8.)

VII. ĐỊA ĐIỂM THƯ NHẬN HỒ SƠ

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện về Phòng Đào tạo Sau Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế; ĐT: 0234.3837380

Email: saudaihoc@husc.edu.vn.

Tải thông báo gốc: Tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2022

Xem bài gốc tại đây

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.