ĐỘC LẬP

Chúng tôi tin rằng: Mỗi cá nhân độc lập trong cách nghĩ và trong công việc là cách thức tốt nhất để thúc đẩy sự phát triển bản thân và tổ chức. Một tổ chức thực sự vững mạnh khi tổ chức đó có khả năng độc lập và tự chủ.

Vì vậy:

  • Mỗi cá nhân phải có khả năng tự học, tự nghiên cứu để có khả năng độc lập trong tư duy và công việc.
  • Mỗi cá nhân được tôn trọng, được cổ vũ và thực hành tinh thần độc lập trong tư duy và công việc trong mọi hoàn cảnh.

TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi tin rằng: Làm việc có trách nhiệm là cách thức tốt nhất để mỗi cá nhân và tổ chức được người khác tôn trọng

Vì vậy:

  • Mỗi cá nhân phải có trách nhiệm trong công việc với các đức tính: chuyên nghiệp, tận tâm, trung tín, minh bạch và nghĩa vụ giải trình hầu đem đến sự hiểu biết chung cho toàn tổ chức.
  • Mỗi cá nhân phải có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, đặc biệt với những cộng đồng người yếu thế.
  • Mỗi cá nhân phải có trách nhiệm gìn giữ môi trường sống như là cách thức tự bảo vệ sự sống của chúng ta thông qua việc: bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên,…

HỢP TÁC

Chúng tôi tin rằng: Hợp tác cùng nhau sẽ giúp cho hai nguyên tắc độc lập và có trách nhiệm của mỗi cá nhân và của tổ chức phát huy tốt hơn. Bởi chỉ có chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau mới có thể cùng phát triển.

Vì vậy:

  • Mỗi cá nhân phải xây dựng tinh thần và cách thức làm việc “cùng nhau” bên cạnh các nguyên tắc độc lập và có trách nhiệm trong mọi hoàn cảnh.
  • Mỗi cá nhân phải có thái độ tôn trọng, chia sẻ và giúp đỡ người khác, đặc biệt là những cộng đồng người yếu thế.

 

VIỆN NGHIÊN CỨU SOCIAL LIFE