[SocialLife triển khai gói “Hỗ trợ khẩn cấp cho lao động nữ di cư” tại Tỉnh Bình Dương]

Ngày 10/12/2021, Oxfam quốc tế đã ký Thỏa thuận viện trợ với SocialLife để thực hiện dự án “Hỗ trợ khẩn cấp cho lao động nữ di cư” tại Tỉnh Bình Dương, nhằm mục đích giảm thiểu các tác động tiêu cực của COVID 19.

Chương trình Hỗ trợ phụ nữ di cư tại Bình Dương (gọi tắt là Chương trình) sẽ hỗ trợ khẩn cấp bằng tiền mặt và hỗ trợ tâm lý cho lao động nữ di cư bị mất việc, giảm việc do tác động của COVID tại ba thành phố Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Nhóm dự án lựa chọn Bình Dương vì tỉnh tập trung nhiều người di cư thuộc top đầu ở Việt Nam và cả ba thành phố này đều được xếp vào vùng đỏ, gặp khó khăn nghiêm trọng về y tế, kinh tế xã hội trong đợt bùng phát dịch thứ tư. 

Nghiên cứu xã hội học của Social Life (1) vào cuối tháng 8/2021 cho thấy trong số những lao động nhập cư bị ảnh hưởng, 60% lao động đối phó với Covid bằng cách tiết kiệm chi phí sinh hoạt, gần 30% đang sử dụng tiền tiết kiệm (sắp hết) và 13% đang vay các khoản nhỏ để cố gắng trụ lại. Đối với lao động làm công ăn lương, 53% thất nghiệp tạm thời, 19% bị giảm thu nhập và 10,7% bị mất việc làm. Để đối phó với những thách thức ngày càng tăng do Covid gây ra, gần 60% lao động nhập cư đã cắt giảm chi tiêu, sử dụng tiền tiết kiệm thay thế (28,4%) và yêu cầu vay vốn cho các nhu cầu hàng ngày (13%).

Nghiên cứu khác từ năm 2020 ở Việt Nam cũng cho thấy phụ nữ là nhóm dễ bị tổn thương, chịu bạo lực gia đình và áp lực tâm lý do giãn cách xã hội kéo dài, giảm thu nhập do Covid. Trong số phụ nữ từ độ tuổi 18-60 từng bị bạo lực, thì 88% bị bạo lực tinh thần trong  thời gian giãn cách, 59% bị bạo lực thể chất và 25% phụ nữ bị bạo lực tình dục (2)

Phần lớn lao động nữ nhập cư không được nhận các hỗ trợ kịp thời từ mạng lưới an sinh xã hội. Trong đó, lao động nữ nhập cư là lao động phi chính thức (như bán hàng rong, thu gom rác, giúp việc…) trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn hơn. 

Do đó, các khoản hỗ trợ tiền mặt khẩn cấp sẽ giúp lao động nữ di cư có thể linh hoạt mua thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu theo nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái, chi trả cho việc chăm sóc sức khỏe cho người nhà, trả tiền nhà và trang trải các nhu cầu sức khỏe khẩn cấp. Hỗ trợ tâm lý kịp thời cũng có giá trị rất lớn, do tác động của đại dịch COVID gây ra đối với sức khỏe tinh thần của phụ nữ di cư.

Dự án được thực hiện trong thời gian: Từ Tháng 12.2021 đến Tháng 02.2021

Nhóm hưởng lợi:

Tiêu chí bắt buộc: Nữ lao động nhập cư, thất nghiệp hoặc giảm việc do tác động của COVID, đang ở trọ ở ba khu vực (Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên), chưa nhận gói cứu trợ của Đại sứ quán Canada, tại thời điểm nhận tài trợ đang ở Bình Dương.

Tiêu chí ưu tiên:

» Chưa nhận gói hỗ trợ của chính phủ và chính quyền địa phương. Lao động nữ chăm sóc con nhỏ, người già, người khuyết tật.

» Đang mang thai hoặc có con dưới 3 tuổi.

#sociallife #oxfam; #SNPO, #nữ_di_cư

——————————————————————

Chương trình Hỗ trợ phụ nữ di cư tại Bình Dương do Oxfam quốc tế tài trợ, được SocialLife triển khai. Đơn vị phối hợp: Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương. Đơn vị giám sát độc lập: Mạng lưới các tổ chức phi lợi nhuận miền Nam (SNPO). 

Chú thích: 

(1) Khảo sát của Social Life, với 405 mẫu, trong đó 68% mẫu là phụ nữ, thực hiện vào tháng 7-8/2021, tại TP HCM và Bình Dương

(2) Nghiên cứu Tác động của Covid-19 tới bạo lực gia đình với phụ nữ tại Hà Nội, do ISDS phối hợp với Đại học Y tế công cộng thực hiện, 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.