Chiều 05/09/2019, SocialLife đã có buổi gặp gỡ với Scalabrini Migration Center về xây dựng mạng lưới nghiên cứu di dân quốc tế ở Việt Nam, nhất là vấn đề về nghiên cứu di dân trên bình diện châu Á – Thái Bình Dương. SocialLife cũng đã chia sẻ những kết quả nghiên cứu hơn 10 năm về di dân nội địa, như là dự án nghiên cứu di dân về công nhân hay những nhóm thiểu số tại Việt Nam. Mong rằng trong tương lai SocialLife và trung tâm Scalabrini Migration Center, có thể cùng nhau thúc đẩy nghiên cứu những vấn đề về di dân quốc tế tại Việt Nam đang diễn ra phức tạp trong bối cảnh hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.