SocialLife-Stories Research Lab được phát triển từ dự án phi lợi nhuận Sharing Stories – chia sẻ những câu chuyện của người dân trong đại dịch Covid-19 do Viện Social Life đề xướng với sự tham gia của các tình nguyện viên đến từ các trường Đại học, Viện nghiên cứu, được thực hiện từ ngày 28/07/2021.

Mục tiêu

Social Life Stories Research Lab hướng tới sự chia sẻ những giá trị tích cực trong xã hội thông qua phụng sự cộng đồng bằng việc lắng nghe những câu chuyện cuộc đời và thấu cảm với những người yếu thế trong mọi hoàn cảnh xã hội.

 Tạo không gian tương tác của những người cùng mối quan tâm nghiên cứu trong lĩnh vực nhân học xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu dòng chảy cuộc đời.

Xây dựng môi trường học tập và thực hành các kỹ năng nghiên cứu cho các bạn sinh viên, các nghiên cứu viên tập sự có quan tâm và yêu thích đối với lĩnh vực nghiên cứu dòng chảy cuộc đời.

 Lĩnh vực hoạt động

Social Life Stories Research Lab hướng đến những câu chuyện cuộc đời của người dân trong mọi hoàn cảnh xã hội được thể hiện qua các hoạt động:

(1) Phụng sự cộng đồng: Được thực hiện thông qua việc lắng nghe những câu chuyện được chia sẻ và trợ giúp tâm lý cho những trường hợp có biểu hiện sang chấn tâm lý.

(2) Nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu khoa học: Từ việc phỏng vấn, lắng nghe những câu chuyện được chia sẻ, các thành viên sẽ viết các bài khoa học đăng trên tạp chí.

(3) Xuất bản: Xuất bản sách về những câu chuyện cuộc đời, giáo trình về phương pháp nghiên cứu câu chuyện cuộc đời/ dòng chảy cuộc đời.

Thành viên của SocialLife-Stories Research Lab bao gồm

1. Điều phối viên:

TS. Nguyễn Khánh Diệp

2. Các thành viên

đang cập nhật.

Thông tin liên hệ:
Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội (SocialLife)
Email: lienhe@sociallife.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.