BÁO CÁO SỐ LIỆU KHẢO SÁT XÃ HỘI “NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ ĐẠI DỊCH COVID – 19

Dịch Covid-19 tái bùng phát nghiêm trọng tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh Nam bộ khác đã gây nên những tác động tiêu cực, ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện đến đời sống của mọi người dân. Vì vậy, Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội (Social Life) đã tiến hành một khảo sát trực tuyến về “Nhận thức của người dân về dịch Covid-19”.

Nội dung của khảo sát hướng đến những vấn đề sau:

» Những khó khăn về vấn đề việc làm, tài chính của người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

» Những áp lực tâm lý của người dân trong bối cảnh đại dịch bùng phát thể hiện qua những lo lắng về: sự an toàn của bản thân và người thân trước dịch bệnh; sự truyền nhiễm của dịch bệnh; những lo lắng về hậu quả kinh tế do dịch bệnh: công việc, thu nhập, chi phí sinh hoạt; những lo lắng về việc chích ngừa Vắc-xin; và những triệu chứng căng thẳng tâm lý gặp phải.

» Nhận thức của người dân về vấn đề kiểm soát dịch bệnh: đánh giá của người dân về mức độ hiệu quả của những biện pháp phòng chống dịch bệnh, quan điểm và ý kiến của người dân về chiến lược chống dịch của nhà nước, mức độ đồng ý về việc chích Vắc-xin.

» Những thay đổi và dự định về cuộc sống của người dân sau khi đại dịch kết thúc: việc làm, chi tiêu, tương tác xã hội, thực hành tín tưỡng tôn giáo, học tập phát triển bản thân, vui chơi giải trí, chỗ ở.

» Vũ trụ quan: quan niệm của người dân về cái chết và cuộc sống sau cái chết.

Khảo sát về những vấn đề liên quan đến tâm lý của người dân trong đại dịch, Viện đã tham khảo và hiệu chỉnh từ Thang đo áp lực tâm lý trong đại dịch Covid-19 được trích từ: Nguyen, T. M., & Le, G. N. H. (2021). The influence of COVID-19 stress on psychological well-being among Vietnamese adults: The role of self-compassion and gratitude. Traumatology, 27(1), 86–97. https://doi.org/10.1037/trm0000295

Qua khảo sát chúng tôi không chỉ trình bày những thực trạng về đời sống người dân trong đại dịch mà mong muốn sẽ cung cấp những dữ liệu, thông tin hữu ích cho các bên liên quan trong việc xây dựng những chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn vì dịch bệnh được ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.

Khảo sát được tiến hành trực tuyến từ ngày 05-19/07/2021. Có 457 phiếu trả lời được sử dụng trong báo cáo này.

Viện Social Life gửi lời cám ơn chân thành đến tập thể lãnh đạo, giáo viên hệ thống trường mầm non Vinh Sơn – Thủ Dầu Một đã kết nối khảo sát với quý phụ huynh. Viện cũng xin gửi lời cám ơn đến tất cả các Quý vị đã tham gia khảo sát này. Đồng thời Viện cũng gửi lời cám ơn đến hai tác giả Nguyễn Minh Thành và Nguyễn Hoàng Lê Giang đã cho phép Viện sử dụng thang đo trong khảo sát này. Viện cũng gửi lời cám ơn đặc biệt đến YSD Team đã giúp đỡ Viện thiết kế hoàn chỉnh báo cáo này.

Viện Social Life.

Báo cáo được đính kèm tại đây: BÁO CÁO SỐ LIỆU KHẢO SÁT XÃ HỘI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.