Sáng ngày 8 tháng 6 năm 2022, Sở Khoa học công nghệ tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức buổi đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu đề xuất giải pháp để các doanh nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long thực hiện tốt trách nhiệm xã hội do Viện Nghiên cứu Đời sống xã hội (SocialLife) là cơ quan chủ trì, PGS.TS Nguyễn Đức Lộc. Hội đồng nghiệm thu do TS Thái Công Dân – Trưởng Khoa KHXH&NV Đại học Cần Thơ làm chủ tịch hội đồng, cùng 09 thành viên khác là các nhà khoa học, đại diện sở Kế hoạch đầu tư, Sở Lao động thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long. Các thành viên hội đồng đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu về mặt khoa học và khả năng áp dụng vào thực tiễn.

Nhóm nghiên cứu khảo sát đời sống công nhân ở một khu nhà tại khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ.

Sau hơn hai năm thực hiện, mặc dù bị tác động bởi dịch Covid-19 lan rộng, nhưng nhóm nghiên cứu đã hoàn thành tốt các mục tiêu, sản phẩm nghiên cứu theo thuyết minh và nhiệm vụ khoa học của UBND tỉnh Vĩnh Long đặt hàng. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp định lượng kết hợp với định tính và hai nguồn dữ liệu thứ cấp và sơ cấp đã cung cấp bức tranh toàn diện về các vấn đề nghiên cứu đặt ra.

Xuất phát từ bối cảnh tỉnh Vĩnh Long bước đầu phát triển các khu công nghiệp với qui mô lớn, kéo theo đó các tác động xã hội liên quan đến đời sống, quyền lợi của người lao động. Trong hai năm (2014-2016), tỉnh Vĩnh Long có đến 10 cuộc đình công, 20 vụ ngưng việc tập thể trên phạm vi của tỉnh do người lao động bất mãn về tiền lương và các quy định cho thấy những bất cập liên quan đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động cũng như việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp còn nhiều vấn đề.

Cơ sở mầm non tư thục đầu tiên tại khu công nghiệp Hòa Phú với cơ sở vật chất khang trang đáp ứng nhu cầu của các gia đình công nhân trẻ.

Bằng hướng tiếp cận dựa vào nền tảng các lý thuyết sử dụng cho cuộc nghiên cứu bao gồm Lý thuyết thể chế, Lý thuyết kim tự tháp của Carroll và Lý thuyết các bên liên quan. Từ đó, nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất bộ tiêu chí trách nhiệm xã hội và đề xuất mô hình lý thuyết để các doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng thực hiện CSR của doanh nghiệp được xây dựng thông qua 3 khía cạnh: (1) Trách nhiệm đối với người lao động với 40 tiêu chí đánh giá chia thành 7 nhóm: Đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ, Thực hiện bình đẳng trong công việc và đảm bảo sự riêng tư của NLĐ, Phát triển và đào tạo cho NLĐ, Sức khỏe và an toàn nơi làm việc, Ký kết hợp đồng lao động và đóng các loại bảo hiểm, Thực hiện đối thoại, và Phúc lợi tăng thêm; (2) Trách nhiệm đối với môi trường với 17 tiêu chí chia thành 3 nhóm: Không gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường; Sử dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường; Tham gia và đóng góp cho các hoạt động bảo vệ môi trường; (3) Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương với 16 tiêu chí chia thành 5 nhóm: Kinh doanh các sản phẩm có ích cho địa phương, Đào tạo nghề và sử dụng lao động địa phương, Hỗ trợ hoạt động phát triển kinh tế địa phương, Thực hiện các hoạt động phát triển văn hóa xã hội địa phương, và Thực hiện các hoạt động từ thiện tại địa phương. Các tiêu chí cũng được khảo sát tại các doanh nghiệp đề đánh giá mức độ thực hiện các tiêu chí.

Những phát hiện chính của đề tài nghiên cứu cho thấy, các doanh nghiệp tại tỉnh Vĩnh Long thực hiện trách nhiệm xã hội chủ yếu ở mức độ hoàn thành theo nghĩa vụ pháp luật quy định mà chưa xem thực hiện trách nhiệm xã hội như là cơ hội phát triển bền vững cho doanh nghiệp và mở rộng thị trường trong bối cảnh Việt Nam ký kết các hiệp định thương mại thế thệ mới.

Các kết quả nghiên cứu đã được các thành viên hội đồng đánh giá cao, cũng như có thêm những đóng góp hoàn thiện thêm các nội dung để hướng tới chuyển giao kết quả nghiên cứu cho tỉnh Vĩnh Long thông qua đơn vị tiếp nhận chính là Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Viện SocialLife

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.