Trong thời gian gần đây Sài Gòn đã xuất hiện thêm nhiều bảo tàng và phòng triễn lãm. Nhưng sử gia người Anh là Tim Doling vẫn nhận xét rằng Sài Gòn là nơi có nhiều di sản có thể tạo ra được những câu chuyện rất thú vị để thu hút khách du lịch, nhưng hiện nay vẫn chưa có nơi lưu trữ dữ liệu di sản có hệ thống để tiếp tục xây dựng và phát triển di sản của Sài Gòn trong quá trình di sản của thành phố lớn này đang có nguy cơ bị biến mất dần do quá trình đô thị hóa nhanh chóng như hiện nay.

Mặt khác, khách du lịch từ nước ngoài khi đánh giá về việc quay trở lại Sài Gòn cũng nhận xét trên TripAdvisor cho thấy bảo tàng và di sản tại Sài Gòn chỉ cần trong một ngày đã tham quan hết.

Hiểu được những vấn đề cấp thiết của di sản ở Sài Gòn. Sáng ngày 9/4/2019, đại diện của Viện SocialLife cùng với đội ngũ chuyên gia từ Đại học Nottingham là Tiến sĩ Sophie Fuggle, Tiến sĩ Katharine Massing và Phó giáo sư John Hutnyk của Đại học Tôn Đức Thắng cùng với đại diện Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh gặp mặt để trao đổi và khởi động dự án về sách bảo tàng của Sài Gòn. Đồng thời cùng thảo luận để tổ chức hội thảo về di sản và bảo tàng trong bối cảnh đương đại hiện nay.

Dự án về sách bảo tàng lấy cảm hứng từ các tạp chí và sách về bảo tàng ở Anh để hướng tới các chuyên gia trong ngành đồng thời cũng hướng đến nhiều đối tượng khác. Cuốn sách bảo tàng cũng mong muốn hướng đến sự trao đổi và ý tưởng sáng tạo xung quanh tương lai của bảo tàng với tư cách là không gian văn hóa trong và ngoài Sài Gòn.

Thời gian tiếp theo Viện SocialLife sẽ bắt đầu triển khai dự án về di sản và bảo tàng để mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phát huy giá trị di sản và bảo tàng ở Sài Gòn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.