Công việc nghiên cứu lịch sử cuộc đời của các nhà khoa học Việt Nam mà chúng tôi đang thực hiện có rất nhiều điểm tương đồng với các nghiên cứu của Viện Social Life (TP Hồ Chí Minh).

Cuối tuần qua, Trung Tâm Di Sản Các Nhà Khoa Học đã có buổi sinh hoạt chuyên môn, thảo luận về một số ấn phẩm mới của Viện Social Life dựa trên phương pháp nhân học đối thoại. Đó là các cuốn sách “Tiểu sử học: Những nguyên tắc thực hành”, “Trò chuyện cùng Dương Ngọc Dũng” và “SMC – Hành trình 30 năm kiến tạo giá trị và triết lý kinh doanh”. Nếu cuốn “Tiểu sử học – Những nguyên tắc thực hành” là cuốn cẩm nang về mặt lý thuyết, cách thức nghiên cứu về câu chuyện cuộc đời thì hai cuốn sách còn lại là kết quả vận dụng lý thuyết về phương pháp đó.

Chúng tôi rất tâm đắc với phương pháp nhân học đối thoại theo kiểu “hộ sinh” mà PGS.TS Nguyễn Đức Lộc (tác giả chính của các cuốn sách, Viện trưởng Viện Social Life) cùng tập thể đã thực hiện. Trong đó, người hỏi khơi gợi cho nhân vật kể lại câu chuyện cuộc đời, cũng có thể đặt ra những vấn đề mang tính đối thoai về tư tưởng. Và, “ai cũng có câu chuyện để kể và có khả năng lý giải về những điều mà cuộc đời mình đã trải qua. Câu chuyện mỗi người không hẳn là trang sử toàn vẹn của xã hội nhưng có thể là một mảnh ghép, một tiếng nói đơn thanh góp chung vào bức tranh đa thanh của đời sống xã hội”.

Rất nhiều bài học kinh nghiệm từ cách nghiên cứu như các bước điều tra, khảo sát và chuẩn bị phỏng vấn; tạo bầu không khí thân thiện khi phỏng vấn; quan tâm đến nhu cầu chia sẻ của cá nhân; các cách đặt câu hỏi mang tính gợi vấn đề, câu hỏi đóng vào vấn đề cần hỏi, câu hỏi thấu hiểu,… đã được chúng tôi sôi nổi thảo luận.

Xin cảm ơn PGS.TS Nguyễn Đức Lộc và Viện Social Life đã tặng Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam những cuốn sách này.

#trungtamdisan#seminar#sociallife

Nguồn: https://www.facebook.com/TrungtamDisan.Meddom/posts/2397740883782499

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.