[REACAP TECHNICAL WORKSHOP BÌNH DƯƠNG]
🔰Sáng ngày 05.10.2021, SocialLife đã tổ chức buổi hội thảo kỹ thuật cho dự án “Ứng phó covid 19 –Hỗ trợ khẩn cấp cho lao động nữ di cư ở tỉnh Bình Dương”.
📍Buổi hội thảo dưới hình thức trực tuyến, với sự tham gia của đại diện đơn vị tài trợ Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển (DFATD), Canada, đại diện Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương, đại diện đơn vị giám sát hỗ trợ Mạng lưới các tổ chức phi lợi nhuận miền Nam (SNPO) và đơn vị thực hiện là Viện SocialLife.
Trong buổi hội thảo, SocialLife đã trình bày kế hoạch triển khai dự án “Ứng phó Covid 19 – Hỗ trợ khẩn cấp cho lao động nữ di cư ở tỉnh Bình Dương”, gồm các nội dung:
👉 Tổng quan dự án
👉 Đối tượng hưởng lợi
👉 Hoạt động và kế hoạch triển khai
👉 Quan điểm và phương pháp thực hiện
👉 Ngân sách triển khai
👉 Đơn vị triển khai
♻️Đại diện nhà tài trợ, Đại sứ Quán Canada, tại Hà Nội, ông Robert Bissett cho biết thực sự tán thành và ủng hộ cách cứu trợ dựa vào thông tin từ cơ sở của dự án. “Mặc dù cứu trợ về mặt vật phẩm nhu yếu phẩm rất là cần thiết nhưng chúng tôi rất ấn tượng về mặt hỗ trợ tâm lý của dự án, chúng tôi rất trông đợi vào phần phản hồi từ người hưởng lợi vào lúc kết thúc dự án”, ông Robert Bisett nói.
Về phía đơn vị phối hợp thực hiện dự đoán, chị Nguyễn Thị Kim Loan (Chủ tịch LĐLĐ), Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết thông tin về tình hình người lao động tại Bình Dương và mong muốn dự án hỗ trợ được ngay trong tháng 10. Trước tình hình thực tế nhiều phụ nữ di cư đã nhận được hỗ trợ của chính phủ nhưng vẫn còn thiếu thốn sau 3 – 4 tháng mất việc, chị Kim Loan cho biết dự án nên cân nhắc thêm về việc mở rộng hỗ trợ cho nhóm này thêm.
Anh Phạm Trường Sơn, Phó chủ tịch Mạng lưới các tổ chức phi lợi nhuận miền Nam (SNPO), đơn vị hỗ trợ kỹ thuật và giám sát đánh giá dự án đồng tình về việc nên cân nhắc mở rộng nhóm đối tượng thụ hưởng, vì những người phụ nữ di cư mới chỉ nhận hỗ trợ 1 lần từ chính phủ là không đủ trong 5 tháng vừa qua. “Với vai trò của SNPO, chúng tôi sẽ giám sát hoạt động dự án này để đảm bảo tính minh bạch và trao cho đúng đối tượng thụ hưởng”, ông nói.
📍Viện SocialLife sẽ có một số điều chỉnh kỹ thuật để phối hợp cùng Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương tiến hành hỗ trợ cho phụ nữ di cư trong thời gian sớm nhất. Viện chân thành cảm ơn các đơn vị đã tham gia buổi hội thảo kỹ thuật cho dự án và sẽ tiếp tục cập nhật tiến độ thực hiện dự án.
———————————-
———————————————-
Chương trình “Ứng phó COVID 19 – Hỗ trợ khẩn cấp cho lao động nữ di cư ở tỉnh Bình Dương” do Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển (DFATD), Canada tài trợ, được triển khai bởi SocialLife cùng các đơn vị đồng hành và đối tác địa phương: Mạng lưới các tổ chức Phi lợi nhuận miền Nam (SNPOs), LĐLĐ tỉnh Bình Dương, các tổ chức thiện nguyện địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.