Vào ngày 25/05/2019. Trung tâm thông tin nghiên cứu Đời sống xã hội của Viện SocialLife ra mắt. Trung tâm mong muốn mở ra trở thành nơi giao lưu và kết nối các nhà nghiên cứu trẻ, các bạn sinh viên có định hướng trở thành nhà nghiên cứu. Ngoài ra, Trung tâm còn là nơi hỗ trợ tư liệu, nhất là những tư liệu khó tìm và tiếp cận để phục vụ cho các học viên cao học, nghiên cứu sinh trong quá trình hoàn thành luận văn. 

Hơn 10 năm nghiên cứu về công nhân, người nhập cư trong đô thị. Hiện tại chúng tôi có bộ dữ liệu hơn 1000 phỏng vấn sâu về những người nhập cư, công nhân tại đô thị. Chúng tôi có 5 bộ dữ liệu định lượng về công nhân và người nhập cư. Ngoài ra, các tài liệu tham khảo nghiên cứu khác về công nhân và nhập cư.

Trung tâm thông tin nghiên cứu Đời sống xã hội không chỉ hỗ trợ các bạn sinh viên miễn phí về vấn đề dữ liệu mà còn sẽ tổ chức buổi tập huấn về phương pháp nghiên cứu để hỗ trợ các bạn sinh viên làm nghiên cứu.

Nếu các bạn sinh viên cùng hướng đi nghiên cứu với Viện SocialLife là công nhân và người nhập cư ở đô thị. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong nghiên cứu của chính bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.