Phạm Văn Quang

Tiến sĩ Ngữ văn hiện đại

Sinh ngày 12/11/1975

 • Cử nhân Ngữ văn Pháp, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM (1999)
 • Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Ngữ văn hiện đại tại Đại học Toulouse 2, Pháp (2003)
 • Tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Ngữ văn hiện đại tại Đại học Toulouse 2, Pháp (2007)
 • Nghiên cứu Sau tiến sĩ (Postdoc) về văn học Việt Nam Pháp ngữ, Đại học Toulouse 2, Pháp (2010)
 • Năm thứ 3 cử nhân Xã hội học, Đại học Toulouse 2, Pháp (2008)

Hướng nghiên cứu: Lĩnh vực quan tâm Xã hội học văn học, Trường lực trí thức hậu thuộc địa, Tư tưởng hư vô và văn học, Tự thuật và Tân tự thuật.

Nghiên cứu:

Giảng dạy: Giảng viên khoa Ngữ văn Pháp, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh

Những cuốn sách đã xuất bản của tác giả Phạm Văn Quang:

 • L’institution de la littérature vietnamienne francophone (Publibook, Paris, 2013)
 • Diện mạo văn học Việt Nam Pháp ngữ (đồng tác giả, Nxb Đại học Quốc gia – Hồ Chí Minh, 2015)
 • Xã hội học thi pháp dòng chảy cuộc đời (Nxb Đại học Quốc gia – Hồ Chí Minh, 2015)
 • Tác giả của nhiều bài báo đăng trên các tạp chí như International Journal of Francophone Studies, Présence Francophone, Alternative Francophone, Nouvelles Francographies, Analyse, Modesfrancophones, Revue Nouvelle…
 • Jocelyn Benoist và Michel Espagne, Hành trình của Trần Đức Thảo. Hiện tượng học và chuyển giao văn hóa (2013) (tham gia dịch) (Nxb Đại học Sư Phạm Hà Nội, 2016)
 • Michel Espagne và Hoai Huong Aubert-Nguyen, Việt Nam. Một lịch sử chuyển giao văn hóa (2015) (chủ trì dịch và giới thiệu) (Nxb Đại học Sư Phạm Hà Nội, 2018)

Các công trình xuất bản bởi SocialLife:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.