PHAM THANH THÚY VY

» Cử nhân Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành Marketing), Trường ĐH Kinh tế TPHCM (2009)
» Thạc sỹ khoa học Quản trị Truyền thông, Trường ĐH Stirling, UK (2015)
Hướng nghiên cứu: Truyền thông số – hành vi giao tiếp, tương tác trong thời đại số, Đổi mới sáng tạo Xã hội (social innovation)
Ths. Phạm Thanh Thúy Vy tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Truyền thông, thuộc khoa Communications, Media and Culture của Đại học Stirling. Hiện tại, ThS. Thúy Vy đang giảng dạy tại Đại học UEH, phụ trách các môn học chuyên về Digital Marketing, Quản trị Marketing, Truyền thông, Đổi mới Sáng tạo và Kinh doanh.

ĐIỆN THOẠI:

Ngoài công việc giảng dạy, ThS. Thúy Vy còn gắn bó hơn 10 năm với các hoạt động xã hội và cộng đồng, thông qua các dự án tư vấn chiến lược marketing xã hội, chiến lược mô hình kinh doanh doanh nghiệp xã hội, tại các tổ chức phi lợi nhuận và doanh nghiệp xã hội. Các hoạt động tư vấn – nghiên cứu này trải dài trên nhiều lĩnh vực xã hội như người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em bị xâm hại tình dục, LGBTQ+, môi trường, hướng nghiệp thanh thiếu niên, học tập suốt đời…
Các nghiên cứu của ThS. Thúy Vy xoay quanh
(1) Sự thay đổi hành vi trong bối cảnh thời đại số,
(2) Đổi mới sáng tạo xã hội
(3) Giáo dục về đổi mới sáng tạo trong bối cảnh số.
ThS. Thúy Vy có lợi thế là người nghiên cứu – giảng dạy – hành động trong cộng đồng, để có thể quan sát, ghi lại và lan tỏa những hiểu biết về các vấn đề trong xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.