Nguyễn Thị Từ Huy

Tiến sĩ Văn Học Pháp và Triết Học Chính Trị

Sinh năm 1972

  • * Cử nhân Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Vinh, Nghệ An, 1993.
  • Cử nhân Pháp văn, Đại học sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, 1996.
  • Thạc sĩ văn học phương Tây, khoa Ngữ Văn, Đại học sư phạm Hà Nội, 1999.
  • Tiến sĩ ngành Văn học Pháp đương đại, khoa Lettres, Art et Cinéma, Đại học Paris 7 – Denis Diderot, Cộng hoà Pháp, 2008.
  • Tiến sĩ ngành triết học chính trị, khoa Khoa học Xã hội, Đại học Paris
    Diderot, 2018.

Nghiên cứu:
Nghiên cứu về giáo dục học, Viện Nghiên cứu phát triển Giáo dục  (IRED), Tp Hồ Chí Minh (2011-2013). Nghiên cứu về triết học và chính trị, Viện Hợp tác Nghiên cứu Quốc tế – Đại học Thái Bình Dương (Tháng 4.2019 – hiện nay )

Giảng dạy: Giảng dạy môn Ngữ văn và tiếng việt, tại Khoa Ngữ Văn, Cao đẳng sư phạm Nghệ An (1993-1994). Giảng dạy môn Văn học Phương tây, Khoa ngữ Văn, Đại học Sư phạm  Hà Nội (2000- 2010). Giảng dạy môn Lý luận văn học, Khoa Văn học và Ngôn ngữ, ĐHKHXHNV TP Hồ Chí Minh (2010-2011). Trưởng Bộ môn Giáo dục Khai phóng, Khoa Khoa học Xã hôị , Đại học Hoa Sen (2018- 2019).

CÁC NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ

Công trình nghiên cứu cá nhân:

2009 Alain Robbe-Grillet : sự thật và diễn giải, nghiên cứu văn học Pháp, NXB Hội Nhà Văn Việt Nam, 2009, Hà Nội.

2014 Viết-cô đơn và sức mạnh, tiểu luận văn học, NXB Hội Nhà Văn Việt
Nam, 2014, Hà Nội.

Công trình tập thể:

2001 E. Hemingway, A. Robbe-Grillet và những khả năng của đối thoại, in trong Hemingway – những phương trời nghệ thuật, NXB Giáo dục, 2001, Hanoi.

2010 Vérité comme non-authentique, in trong cuốn « Alain Robbe-Grillet : Balises pour le XXIe siècle », công trình tập thể, Christian Milat et Roger-Michel Allemand chủ biên, NXB Les presses de l’Université d’Ottawa, Canada & Les Presses Sorbonne Nouvelle, France, décembre 2010.

2012 Những dịch phẩm của tự do, in trong cuốn «Nguyên Ngọc vẫn trên đường xa », công trình tập thể, NXB Tri Thức, Ha Noi, 2012.

Bài báo đăng tạp chí nước ngoài:

2008 La néantisation du temps chez Robbe-Grillet, Revue Loxias –littérature française et comparée, N°22, 15 novembre 2008, France

2011 Reprise et interprétation chez Robbe-Grillet, Revue Studii si cercetari filologice. Seria limbi romanice, n°10, octobre 2011, Roumanie.

Bài báo đăng tạp chí tiếng Việt:

2002 Miêu tả trong tiểu thuyết « Ghen » củaAlain Robbe-Grillet, Tạp chí
Văn, N° 68, Californie, 2002.

2002 Jean Valjean: cái tên là một cái tôi, Tạp chí Văn Học, N°6, tháng
6/ 2002, Hanoi.

2003: Ý thức cộng đồng và số phận cá nhân, tạp chí Hợp Lưu, N° 74, 2003, Californie.

2009 Tự thuật mới và không-sự thật về bản thân, Tạp chí Văn học nước ngoài, n° 3, tháng 6/ 2009, Hà Nội.

2010 Cô đơn của viết, Tạp chí Tia sáng, n°5, tháng 3/2010, Hà Nội.

2010 Thưởng thức tác phẩm nghệ thuật như thế nào. Tạp chí Tia sáng, n°7, tháng 4/2010, Hà Nội. 2010 Phê phán và siêu nhân : Nietzsche qua diễn giải của Deleuze, Tạp chí Tia sáng, n°22, tháng 11/2010, Hà Nội.

2010 Ý chí quyền lực : Nietzsche qua diễn giải của Deleuze, Tạp chí Tia sáng, n°23, tháng 12/2010, Hà Nội.

2011 Không biết và không muốn biết, Tạp chí Tia sáng, n°25, tháng 1/2011, Hà Nội.

2012 Sức mạnh của nỗi buồn, Tạp chí Tia sáng, tháng 12/2012, Hà Nội.
2018 Khái niêm << hành đôṇg » trong triết học của Hannah Arendt, Tạp chí Văn hóa Nghê An, số 373 – 376, 2018

Bài tham dự hội thảo quốc tế:

2006 L’effacement chez Robbe-Grillet : mécanismes de la production et de la reproduction textuelle, Colloque international : Marking Loss: Reading and Writing Erasure in French and Francophone Literature, Février 2006, Maison Française, Université de Columbia, New York, Etats-Unis.

2012 Traduction des œuvres de Deleuze au Viet Nam, rencontre littéraire, l’Université du Maine, 6 décembre 2012, France

2015 « Le totalitarisme », Colloque international : Vietnam, 40 years on, Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Asien und Afrikawissenschaften, Berlin, Allemagne, 24-25 juillet 2015.

2017 « De la chimie totalitaire chez Deleuze et Guattari au mouvement. totalitaire chez Arendt », Journées d’étude internationales, Laboratoire du Changement Social et Politique, Université Paris Diderot, avril 2017 France.

2018 L’échec des efforts de paix en 1946 : qui est Hô Chi Minh, communication pour le Cycle de séminaires France-Vietnam : un portail entre les cultures, 9 février 2018, Ecole Normale Supérieure, Paris.

2018 La dictature du prolétariat : théorie et pratique, communication pour la journée d’études Où situer le communisme?, 16 mai 2018, Université Paris Diderot, Paris.

Các hoạt động hội thảo và toạ đàm ở Việt Nam:

2000 Lửa và cái chết của Dom Juan, Hội thảoLe Feu et la mort de Dom Juan, Hội thảo khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2001.

2004 Ảnh hưởng của chủ nghĩa siêu thực trong « Thiên đường chuông giấy », Hội thảo văn học so sánh, Đại học Sư phạm Hà nội, 2004

2009 « Alain Robbe-Grillet : vérité et interprétation », Toạ đàm tại l’Espace-Centre Culturel Français de Hanoï, 7/10/2009

2010 « Marguerite Duras : à la recherche d’une écriture », avec Nguyen Giang Huong et Tran Van Cong, hội thảo tại l’Espace-Centre Culturel Français de Hanoï, 26/1/2010

2010 « Gilles Deleuze : philosophie et littérature », cùng với Evelyne Grossman, hội thảo tại l’Espace-Centre Culturel Français de Hanoï, 21/4/2010

2010 Tiểu thuyết mới, Toạ đàm tại Đại học Hoa Sen, Tp Hồ Chí Minh, 15/12/2010

2012 « La lecture deleuzienne des œuvres de Kafka », conférence invitée à l’Espace-Centre Culturel Français de Hanoï, 1/11/2012

2013 « Kafka – vì một nền văn học thiểu số », Toạ đàm tại l’IDECAF, Tp HCM, 18/9/2013

2014 Toạ đàm « Viết – cô đơn và sức mạnh », Đại học Văn hoá Hà Nội, 26/6/2014.

2014 Toạ đàm giới thiệu sách « Viết, cô đơn và sức mạnh », Cà phê thứ bảy, Tp Hồ Chí Minh, 28/6/2014.

2018 Toạ đàm « Lý thuyết hành động của Hannah Arendt », Wonder of Wisdom, Tp Hồ Chí Minh, 25/8/2018.

2018 Tọa đàm “ Giáo dục khai phóng và đẳng cấp đại học”, Cà phê thứ 7, Tp HCM, 17/11/2018

2018 Hội thảo “Đổi mới căn bản và toàn diê giáo dục & đào tạo – Đối thoại mở về chính sách”, do ĐHGDHN và ĐHKHXHNV đồng tổ chức, ngày 07/12/2018. Tên tham luâ “Các điều kiê thiết yếu để phát triển giáo dục Viê Nam”.

Phỏng vấn:

2010 Ranh giới cho những khả thể của con người, Đối thoại Bùi Văn Nam Sơn – Nguyễn Thị Từ Huy, Tạp chí Văn hoá Nghệ An, tháng 7/2012

2011 Để biết mình hãy nhìn vào mắt người khác, Đối thoại Bùi Văn Nam Sơn – Nguyễn Thị Từ Huy, Tạp chí Văn hoá Nghệ An, tháng 10/2012

2012 Cần phản tư về nguyên nhân gốc của sự suy thoái về văn hoá và giáo dục, phỏng vấn Nguyên Ngọc, Tạp chí Văn hoá Nghệ An, tháng 9/2012

2013 Tự chủ về trí tuệ, sự thật lịch sử và tự do giảng dạy, phỏng vấn Claire Montanari, Dominique Delmas, Franck Cabane, Tạp chí Tia Sáng, tháng 4/ 2013, Hà Nội.

Tháng 4/ 2013, Hà Nội. 2019 Khai phóng giáo dục: Khai phóng chính mình, khai phóng mỗi cá nhân, Trả lời phỏng vấn của Phan Văn Thắng, tạp chí Văn hóa Nghệ An, Tháng 1/2019.

DỊCH THUẬT

Tác phẩm:

2001 Giờ im lặng, Albert de Pouvourville, bản dịch từ tiếng Pháp s, NXB Văn học, 2001, Ha Noi.

2005 Những tiểu thuyết của Robbe-Grillet, Bruce Morrissette, bản dịch từ tiếng Pháp, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2005.

2010 Nietzsche và triết học, Gilles Deleuze, Bản dịch từ tiếng Pháp, NXB Tri Thức, Hà Nội, 2010.

2011 Kafka – vì một nền văn học thiểu số, Gilles Deleuze và Felix Guattari, NXB Tri Thức, Hà Nội, 2013.

Bài báo:

2010 Phê bình mới, chủ nghĩa chủ quan và đọc chi tiết, Evelyne Grossman, Tạp chí Tia sáng, n°10, tháng 5/ 2010.

2010 Phân tâm học trong nghiên cứu văn học, Evelyne Grossman, Tạp chí Tia sáng, n°11-12, tháng 6/ 2010.

2010 Tính phi nhân hiện đại (L’inhumanité moderne), Evelyne Grossman, Tạp chí Tia sáng, n°13-14, tháng 7/ 2010

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.