Ngày 09 tháng 01 năm 2019, các nghiên cứu viên của Viện SocialLife đã tham gia Hội thảo khoa học quốc tế “Vị trí, vai trò của đại học khởi nghiệp trong phát triển đô thị sáng tạo, thông minh” tổ chức tại Hội trường Khu Công nghệ Phần mềm, khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM.

Buổi hội thảo đã được tiến hành với hai nội dung chính: phiên thứ nhất, với các chuyên gia đến từ Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), Giám đốc Ascendas-Singbridge tại Việt Nam, Đại diện Dự án OneHub Saigon, Trưởng đại diện Roland Berger Singapore, Giám đốc điều hành enCity và Đại diện Viện SocialLife đã đưa ra cái nhìn về vai trò của đại học khởi nghiệp trong lộ trình xây dựng khu đô thị sáng tạo thông qua việc trình bày một số mô hình và kinh nghiệm trên quốc tế và ở Việt Nam; phiên thứ hai, các lãnh đạo tại ĐHQG-HCM, ITP cùng đại diện các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan ở TP.HCM và Bình Dương đã có tọa đàm về tầm nhìn và kế hoạch hành động của ĐHQG-HCM đối với đại học khởi nghiệp trong xây dựng đô thị thông minh.

Hội thảo khoa học quốc tế “Vị trí, vai trò của đại học khởi nghiệp trong phát triển đô thị sáng tạo, thông minh”

Trong buổi hội thảo, đại diện Viện SocialLife, ThS. Huỳnh Ngọc Song Minh đã có bài thuyết trình về “Nguồn nhân lực trong xu hướng xây dựng đô thị thông minh” – nằm trong khuôn khổ đề tài được thực hiện giữa Viện SocialLife và Qũy FES (CHLB Đức).

ThS Huỳnh Ngọc Song Minh – NCV Viện Social Life trình bày tại hội thảo

Bài thuyết trình gồm 6 nội dung: (1) Việc xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Hồ Chí Minh, (2) Mô hình 3 nhà, đề cập về mối quan hệ giữa các trường đại học – doanh nghiệp – chính phủ bắt đầu vào những năm 1990 bởi Etzkowitz (1993), Etzkowitz và Leydesdorff (1995), dựa trên các công trình nghiên cứu tiền thân của Lowe (1982) và Sábato và Mackenzi (1982) chuyển đổi từ mối quan hệ doanh nghiệp – nhà nước vốn chiếm ưu thế trong xã hội công nghiệp sang mối quan hệ ba bên giữa trường học – doanh nghiệp – chính phủ trong xã hội tri thức, (3) Nhu cầu của nhà nước về nguồn nhân lực trong đô thị sáng tạo, (4) Nhu cầu của doanh nghiệp về chất lượng nguồn nhân lực, (5) Nhu cầu về lực lượng lao động trong tương lai, (6) Kết luận và một số đề xuất mô hình cho việc hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp.

NCV Song Minh thuyết trình về “Nguồn nhân lực trong xu hướng xây dựng đô thị thông minh”

– Nằm trong khuôn khổ đề tài được thực hiện giữa Viện SocialLife và Qũy FES (CHLB Đức).

Những nội dung này đồng thời thuộc một trong những hướng nghiên cứu mà Viện SocialLife đang thực hiện trong thời gian qua, cũng như trong thời gian sắp tới. Trong đó, bao gồm hai đề tài “Phát triển các ngành công nghiệp trọng yếu của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030” nhằm đánh giá tình hình phát triển bốn ngành công nghiệp trọng yếu của TPHCM, bao gồm: Cơ Khí, Sản xuất lương thực – thực phẩm, Sản xuất hóa chất, Điện tử trong giai đoạn 2005-2017, cùng những đề xuất về các giải pháp phát triển bốn ngành công nghiệp này trong giai đoạn 2020 –2025, định hướng đến năm 2030 trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN4) và đề tài “Đánh giá nhận thức, năng lực của nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao và đề xuất giải pháp đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Thành phố Hồ Chí Minh” hướng đến mục tiêu chính yếu là đánh giá tổng quan về nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế xã hội trước CMCN4 và qua đó nhóm nghiên cứu cũng đưa ra những kiến giải, đề xuất trong việc đào tạo và phát triển lực lượng lao động để Thành phố sẵn sàng tiếp nhận cuộc CMCN4.

Không khí buổi hội thảo tại Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.