Kính gửi đến ACE một số thông tin quan trọng trong công tác tuyển sinh ThS của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

1. Nhà trường có đề án đào tạo một phần online nên thuận lợi cho các học viên tại các địa phương (như đã trao đổi thông tin vận hành lớp).

2. Kinh phí thu theo quy định của Bộ, thấp (~7,5tr/học kỳ ngành xã hội; ~8,7tr/học kỳ ngành tự nhiên). Phụ thu nếu có cho các hoạt động tại chỗ thấp, với các lớp ít học viên có chính sách hỗ trợ để đảm bảo kinh phí thấp.

3. Kinh phí hỗ trợ quảng bá tuyển sinh là 1,0tr/hồ sơ nhập học. Chi trả trực tiếp cho đối tác thu nhận hồ sơ.

4. Đặc biệt, tuyển sinh đợt 2/2021 (dự kiến thi vào tháng 10/2021); vẫn vận hành theo quy định cũ, ứng viên dự thi không cần chứng chỉ ngoại ngữ đầu vào và đầu ra vẫn B1. Từ năm 2022, theo quy định của Bộ GD&ĐT, chứng chỉ đầu vào là B1 và đầu ra là B2. CHÚ Ý: ĐỢT 2/2021, NẾU DỊCH BỆNH KHÓ LƯỜNG CÓ THỂ XÉT TUYỂN THAY CHO THI TUYỂN.

5. Thời khóa biểu đào tạo linh động theo yêu cầu của học viên mỗi lớp trong quá trình đào tạo.

6. Hồ sơ dự thi, học viên tải về tại địa chỉ: http://husc.hueuni.edu.vn/saudaihoc/viewpage.php?page_id=29

7. Các ứng viên có ngành gần, ngành khác được BỔ TÚC KIẾN THỨC MIỄN PHÍ khi đăng ký dự thi.

Thông tin chi tiết: tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.