Community Mutual Support Group
Community Mutual Support Group

NHÓM TƯƠNG TRỢ CỘNG ĐỒNG Community Mutual Support Group (CMSG) Helen Keller nói: “Một mình, ta làm được rất ít; cùng nhau, ta làm được rất nhiều.”...

Digital SocialLife Research Lab
Digital SocialLife Research Lab

Digital SocialLife Research Lab là một không gian kết nối để nghiên cứu về cách thức con người sống và tương tác trong không gian mạng và bối cảnh...

SocialLife-Stories Research Lab
SocialLife-Stories Research Lab

SocialLife-Stories Research Lab được phát triển từ dự án phi lợi nhuận Sharing Stories – chia sẻ những câu chuyện của người dân trong đại dịch...

TINH THAN FOUNDATION (TTF)
TINH THAN FOUNDATION (TTF)

Tầm nhìn: Tình Thân tin rằng việc thúc đẩy năng lực và sự tham gia toàn diện của người dân sẽ là giải pháp hướng đến cuộc sống bền vững. Sứ mệnh...