Lương Văn Hy 

GS.TS Nhân học 

Tác giả Lương Văn Hy tốt nghiệp Tiến sĩ về nhân học tại đại học Havard (Mỹ) vào năm 1981. Hiện là Giáo sư Nhân học tại University of Toronto, Canada.

Ông là đồng chủ biên của bộ sách do SocialLife ấn hành bao gồm: Hiện đại và đông thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (5 tập)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.