Social Life ra đời với sứ mệnh phát huy vai trò của Khoa học Xã hội – Nhân văn trong tiến trình phát triển đời sống xã hội Việt Nam.
 
Nghiên cứu: SocialLife tập trung vào bốn lĩnh vực chính: (1) Nghiên cứu hệ thống phúc lợi và khả năng tiếp cận của những người yếu thế trong trong xã hội (Công nhân, người nhập cư…); (2) Đánh giá chất lượng và dự báo nguồn nhân lực; (3) Nghiên cứu mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng công nghệ cao, tự động hóa; (4) Nghiên cứu và bảo tồn di sản đời sống xã hội Việt Nam đương đại.
Đào tạo: SocialLife tập trung vào đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ mang tính ứng dụng nghề nghiệp cho những người trẻ.
Truyền thông – xuất bản: SocialLife chuyên xuất bản sách dành cho giới nghiên cứu và đại học, Với mục đích giới thiệu các tri thức nền tảng và chuyên sâu của khoa học xã hội và nhân văn trên thế giới, tạo điều kiện cần thiết cho sự phát triển nghiên cứu ở đại học, để đại học Việt Nam có thể góp phần vào quá trình sản xuất tri thức của nhân loại trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
Phụng sự cộng đồng với tinh thân phi lợi nhuận: Phát triển đi đôi với trách nhiệm xã hội với cộng đồng địa phương và người lao động, SocialLife dấn thân cho hoạt động phụng sự đồng đồng trong nhiềm năm với tư cách là đơn vị cầu nối cho các bên liên quan thực hiện trách nhiệm xã hội với những người yếu thế và cộng đồng địa phương.
Sau đây là một số dự án nghiên cứu tiêu biểu của Viện SocialLife và các thành viên của SocialLife thực hiện:
 
Thành viên tham gia Dự án Những cuộc đời trẻ thơ hợp phần định tính – Young lives (Viện KHXH Việt Nam – Đại học Oxford, Anh Quốc)
Khảo sát các lọai hình và cách thức tập hợp thanh niên tại các khu công nghiệp khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh (Sở KHCN thành phố Hồ Chí Minh – Trung tâm khoa học công nghệ trẻ TP.HCM)
Hiện trạng, mức độ tiếp cận phúc lợi xã hội của công nhân tỉnh Bình Dương và đề xuất mô hình hợp lý. (Sở KHCN tỉnh Bình Dương)
Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Ban an toàn giao thông TP.HCM)
Vai trò các tổ chức xã hội trong việc hỗ trợ phúc lợi cho thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất TP HCM (Sở Khoa học Công nghệ TPHCM)
Khảo sát thực trạng sự dụng thiết bị thông minh của trẻ em Việt Nam (Phối hợp với Epinion).
Nhân diện xu hướng lựa chọn giá trị sống của thanh niên TP HCM (Đối tác liên kết Thành Đoàn TP HCM).
Nhận diện xu hướng, nhu cầu, sở thích của thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 và những năm tiếp theo (đang triển khai với  Thành Đoàn TP HCM).
“Knowledge Workers in the Digital Economy: Awareness, Capacity and Policy Suggestions to Meet Job Requirements of the Digital Transformation: The case of Ho Chi Minh City” (đang triển khai với Viện FES – Cộng hòa Liên bang Đức)
Đánh giá mô hình Đô thị sáng tạo (Innovation District) tiêu biểu trên thế giới và đề xuất mô hình áp dụng cho Khu Đông (Quận 2, Quận 9, Thủ Đức). (đang triển khai với đối tác ITP – Khu công nghệ phần mềm  Đại học Quốc gia TP HCM
Bộ sách chuyên khảo: “Đời sống xã hội Việt Nam đương đại” (2015, 2016, 2018)

TIN TỨC