Viện nghiên cứu Đời sống Xã hội (Social Life) tiền thân một nhóm giảng viên và sinh viên khoa nhân học Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn hình thành lên nhóm nghiên cứu và bảo tồn ký ức đời sống xã hội với trang web Bảo tảng – Ký ức xã hội – Bảo tàng ký ức xã hội (kyucxahoi.com) (hiện nay còn gọi là Di sản ký ức) do giảng viên trẻ Nguyễn Đức Lộc là người khởi sướng (8/5/2010). Trải qua hơn 10 năm hoạt động với các giải đoạn phát triển như:

Trung tâm nghiên cứu văn hóa, giáo dục và đời sống xã hội do Chủ tịch Hội dân tộc học – Nhân học ra quyết định thành lập (2014)

 

Công ty TNHH Viện SocialLife (17/01/2017) – hoạt động theo luật doanh nghiệp và theo định hướng phi lợi nhuận trong các lĩnh vực xuất bản, đào tạo ngắn hạn,…

Viện nghiên cứu Đời sống xã hội hay còn được gọi là Viện SocialLife.vn ra đời theo quyết định của Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động theo luật khoa học công nghệ, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng (12/6/2018),

Hiện Viện SocialLife hoạt động 10 nhân sự chính nhiệm và liên kết mạng lưới với hơn 50 nhà khoa học có uy tín trong và ngoài nước và cũng kết ký kết hợp tác về nghiên cứu, xuất bản, truyền thông, phụng sự cộng đồng với các tổ chức: USM-Universiti Saints Malaysia; Đại học Hùng Quang (Hungkuang University), Đài Loan LIN, Viện Goethe (Liên Bang Đức), Unicef, Save The Children, Hội bảo vệ Quyền trẻ em, Chance to Grow (Liên Bang Đức), Oxfam, CFLI- Canada…