Khởi đi từ một nhóm nghiên cứu…

Ngày 8/5/2010, một nhóm giảng viên và sinh viên khoa nhân học Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn hình thành lên nhóm nghiên cứu và bảo tồn ký ức đời sống xã hội với trang web Bảo tàng ký ức xã hội (hiện nay còn gọi là Di sản ký ức) do giảng viên trẻ Nguyễn Đức Lộc là người khởi sướng. Với dự án này, nhóm nghiên cứu đã đặt nền tảng cho các dự án nghiên cứu và phát triển cộng đồng được xã hội công nhận.

Xem thêm: https://tuoitre.vn/nguoi-vac-tu-va-cho-hau-the-391870.htm

Năm 2011, việc nghiên cứu được mở rộng sang các vấn đề đời sống xã hội Việt Nam đương đại nên nhóm đã quyết định đổi tên thành Nhóm nghiên cứu Đời sống Xã hội do Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thành lập. Từ đây các dự án nghiên cứu đời sống xã hội đặc biệt là nhóm đối tượng thanh niên công nhân được quan tâm nghiên cứu bên cạnh dự án nghiên cứu Bảo tồn ký ức đời sống xã hội.

Social Life ra đời như là một Trung tâm nghiên cứu trực thuộc Hội Nhân học – Dân tộc học TP HCM.

Năm 2014, nhóm nghiên cứu Đời sống xã hội phát triển thành Trung tâm nghiên cứu văn hóa, giáo dục và đời sống xã hội do Chủ tịch Hội dân tộc học – Nhân học ra quyết định thành lập. Sự kiện này cũng đánh dấu ra đời bộ sách chuyển khảo: Đời sống xã hội Việt Nam đương đại nhằm trả lời cho câu hỏi lớn: “Người Việt Nam hôm nay là gì?

Xem thêm:
https://www.sggp.org.vn/khao-sat-thuc-trang-su-dung-thiet-bi-thong-minh-cua-tre-em-viet-nam-24606.html
https://dantri.com.vn/van-hoa/nguoi-viet-nam-hom-nay-la-gi-20160713070329606.htm

Trở thành Viện nghiên cứu độc lập, hoạt động theo luật KHCN – không gian của người trẻ nghiên cứu về xã hội Việt Nam.

12/6/2018, Viện nghiên cứu Đời sống xã hội hay còn được gọi là Viện SocialLife ra đời theo quyết định của Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động theo luật khoa học công nghệ, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Xem thêm:
https://tiasang.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/Social-Life-Khong-gian-cua-nguoi-tre-nghien-cuu-xa-hoi-15274
https://plo.vn/xa-hoi/giai-sach-hay-2018-vinh-danh-nhung-nha-nghien-cuu-tre-792562.html

Mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước

Tháng 8/2018, thống nhất mục tiêu, chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của CMCN 4.0, tiến tới ký kết hợp tác chiến lược trong việc hình thành hệ sinh thái nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua việc hình thành SocialLife – HiTech Hub tại SHTPCo – Khu công nghệ cao, Quận 9.

Tháng 3/2019, hợp tác chiến lược cùng USM-Universiti Saints Malaysia

Vào 29/5/2019, ký kết MOU với Đại học Hùng Quang (Hungkuang University), Đài Loan trong việc trao đổi sinh viên và nhân lực của hai đơn vị trong các chương trình nghiên cứu. Đồng thời, mở ra các khóa học ngắn hạn về học thuật và các khóa học về ứng dụng được đào tạo tại Đại học Hùng Quang và thực tập ở Việt Nam nhằm tạo ra nguồn nhân lực trẻ.

Năm 2020, ký kết hợp tác về nghiên cứu, xuất bản, truyền thông, phụng sự cộng đồng với các tổ chức: LIN, Viện Goethe, Unicef, Save The Children, Hội bảo vệ Quyền trẻ em, RTI (USA)…