Việc cải tạo các công trình lịch sử dọc khu vực bến Bạch Đằng được xem là điểm kết nối để tạo cảnh quan xuyên suốt, có nhiều giá trị. PGS. TS Nguyễn Đức Lộc đã có những trao đổi liên quan đến vấn đề này:
“Ký ức tập thể là những câu chuyện, những phong tụ tập quán, những ký ức lịch sử được truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong quá trình phát triển đô thị hóa và hiện đại hóa thì có nguy cơ mất ký ức tập thể dẫn đến thế hệ sau không biết gì về thế hệ trước của cha ông mình…”
Đỗ Thiện – Bảo Phương – Thu Hà – Nguyễn Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.