🔰CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN KHAI GÓI HỖ TRỢ KHẨN CẤP CHO NỮ ĐỘNG DI CƯ GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG
⏱ Thời gian: 14.00 – 15:30, 29.10.2021
🖥 Hình thức: Tọa đàm online trên nền tảng Microsoft Team
🎯 Mục tiêu: Hỗ trợ người lao động phi chính thức dễ bị tổn thương và thiệt thòi (người di cư và người không di cư), đặc biệt là lao động nữ tại Bình Dương nhằm đáp ứng các nhu cầu cơ bản trước mắt của họ trong bối cảnh tác động tiêu cực về kinh tế và xã hội từ đại dịch COVID-19.
♻ Nội dung chương trình:
👉Giới thiệu thông tin dự án và tóm tắt các hoạt động giai đoạn vừa qua.
👉Chia sẻ của đối tác phối hợp triển khai dự án
👉Chia sẻ câu chuyện của người tình nguyện viên tham gia hỗ trợ cộng đồng
👉Trình bày kế hoạch trao tặng cho người hưởng lợi
———————————-
—————————————–
Chương trình “Ứng phó COVID 19 – Hỗ trợ khẩn cấp cho lao động nữ di cư ở tỉnh Bình Dương” do Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển (DFATD), Canada tài trợ, được triển khai bởi SocialLife cùng các đơn vị đồng hành và đối tác địa phương: Mạng lưới các tổ chức Phi lợi nhuận miền Nam (SNPOs), LĐLĐ tỉnh Bình Dương, các tổ chức thiện nguyện địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.