KHẢO SÁT
HIỆN TRẠNG ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

Viện SocialLife – thành viên của Mạng lưới các tổ chức phi lợi nhuận phía Nam (SNPO), cùng các đối tác tiến hành khảo sát nhanh về nhận thức và tâm lý của người dân Việt Nam trong đại dịch Covid-19. Rất mong các bạn có thể dành khoảng 15 phút để hoàn thành khảo sát này. Mọi thông tin của các bạn sẽ được bảo mật hoàn toàn và chỉ được sử dụng vào mục đích nghiên cứu.

Link khảo sát: tại đây
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.