Viện Social Life tiến hành một khảo sát nhanh về áp lực tâm lý của người dân Việt Nam trong đại dịch Covid-19. Rất mong anh/ chị có thể dành khoảng 10 phút để hoàn thành khảo sát này. Mọi thông tin của anh/ chị sẽ hoàn toàn được bảo mật và chỉ sử dụng với mục đích nghiên cứu.
Thang đo áp lực tâm lý trong đại dịch Covid-19 được trích từ: Nguyen, T. M., & Le, G. N. H. (2021). The influence of COVID-19 stress on psychological well-being among Vietnamese adults: The role of self-compassion and gratitude. Traumatology, 27(1), 86–97.
Rất mong nhận được sự tham gia của anh/ chị trong khảo sát này.
VIỆN SOCIAL LIFE

2 Comments

  • Can Nguyễn Công Posted 07/05/2021 17:19

    Đã làm khảo sát về áp lực!

    • Admin Posted 08/05/2021 15:47

      Cám ơn anh Nguyễn Công Can nhiều ạ

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *