MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

Trang bị tư duy, kiến thức, kỹ năng cho hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng nghiên cứu định tính;

Kết thúc khoá học các học viên có khả năng ứng dụng vào thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học hoặc luận văn luận án, với sự hỗ trợ của phần mềm NVIVO

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1.Tổng quan về phương pháp nghiên cứu định tính và những nguyên tắc thực hành

2. Phương pháp luận – 5 hướng tiếp cận chính trong nghiên cứu định tính

3. Nguồn tư liệu và kỹ thuật khảo sát trong nghiên cứu định tính

4. Kỹ thuật quan sát tham dự và ghi chép nhật ký điền dã

5. Kỹ thuật phỏng vấn sâu (In-dept interview)

6. Các dạng câu hỏi trong phỏng vấn sâu – Kỹ thuật phân tích định tính

7. Nhận định các đoạn dữ liệu – Quá trình mã hóa (Coding) và phân tích thông tin

8. Xây dựng mối quan hệ giữa các mã thông tin (Relation) và  khung  khái  niệm  nghiên cứu (model)

9. Ứng sụng phần mềm NVIVO để phân tích dữ liệu định tính

10. Thực hành phần mềm NVIVO – Truy xuất dữ liệu và ráp mã cho báo cáo nghiên cứu, mô tả, phân tích dữ liệu

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH: PGS.TS Nguyễn Đức Lộc

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống xã hội – Social Life. Ông hiện đang là giảng viên giảng dạy môn phương pháp nghiên cứu định tính tại các trường đại học: Đại học KHXH&NV TP HCM, Đại học Văn hoá, Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bên cạnh đó, ông có kinh nghiệm trong việc thiết kế và triển khai các nghiên cứu về Đời sống xã hội đương đại với các công trình nghiên cứu chuyên sâu về định tính. Ông từng là nghiên cứu viên chính thức của hợp phần định tính chương trình nghiên cứu Những cuộc đời trẻ thơ (Young lives) của đại học Oxford, Anh Quốc tại Việt Nam.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Thời gian: Khai giảng dự kiến vào thứ 3, ngày 11 tháng 10 năm 2022

Thời lượng: 10 buổi (Từ 19g30 đến 21g30)

Hình thức học: Trực tuyến (Online) với giảng viên trên nền tảng Microsoft Teams

Học phí: 5.000.000 VNĐ/học viên

Link đăng ký: https://forms.gle/n1gH6mBh1gkRwKrz5 

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:                                      

Email: lienhe@sociallife.vn

Điện thoại: 0966756325

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.