TÊU ĐỀ HỘI THẢO

Giới thiệu hội thảo

SLO – Sáng ngày 27/10/2022 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội (SocialLife) tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp của người lao động tỉnh Vĩnh Long đáp ứng nhu cầu CMCN 4.0” tại Trường Cao đẳng Vĩnh Long. 

 

DIỄN GIẢ 1

PGS: NGUYỄN ĐỨC LỘC

PGS: NGUYỄN ĐỨC LỘC
VIỆN TRƯỞNG VIỆN SOCIALLIFE

Tổ chức khoa học công nghệ độc lập chuyên nghiên cứu và tham vấn chính sách về đời sống xã hội Việt Nam đương đại.

DIỄN GIẢ 2

PGS: NGUYỄN ĐỨC LỘC

PGS: NGUYỄN ĐỨC LỘC
VIỆN TRƯỞNG VIỆN SOCIALLIFE

Tổ chức khoa học công nghệ độc lập chuyên nghiên cứu và tham vấn chính sách về đời sống xã hội Việt Nam đương đại.

HỘI THẢO A

đăng ký ngay

HỘI THẢO B

đăng ký ngay