Từ một quốc gia nông nghiệp truyền thống, làm thế nào Việt Nam có thể vươn lên là một quốc gia công nghiệp phát triển? Hay trong một phạm vi khác nhỏ hơn, TP.HCM làm gì để thích nghi với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra trên toàn cầu?

Vừa qua, ngày 15/10/2018, Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã ký ban hành quyết định số 4544/QĐ-UBND về danh mục “nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020”. Trong đó xác định bốn ngành công nghiệp trọng yếu bao gồm Cơ khí, Điện tử, hóa dược – cao su – nhựa, chế biến lương thực – thực phẩm); và ngành công nghiệp truyền thống là dệt may. Đây được xem là những nỗ lực đến từ phía chính quyền địa phương để bày tỏ sự quan tâm và thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp này.

Trên tinh thần đó, hội thảo với chủ đề:”Phát triển các ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030: Thực trạng và triển vọng trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp Lần thứ tư” tại Khu Phần mềm Công nghệ cao đã nhận được nhiều sự quan tâm bằng các bài tham luận, các ý tưởng và nghiên cứu đang được manh nha thực hiện.

Vui lòng xem thêm tại đây: https://voh.com.vn/kinh-te/nghien-cuu-cac-nganh-cong-nghiep-trong-yeu-cua-thanh-pho-ho-chi-minh-383153.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.