Viện Nghiên cứu Đời sống và Xã hội kết hợp với Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai thực hiện đề tài “Năng lực thích ứng nghề nghiệp của sinh viên tỉnh Đồng Nai

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

[HỘI NGHỊ NHÀ TUYỂN DỤNG KHOA XÃ HỘI HỌC LẦN IV – NĂM 2019]
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

 

Viện Social Life đồng hành tham gia trong hoạt động nghiên cứu về trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và màn hình


Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và bàn

Ngày 24/12, viện Social Life đã tổ chức tiệc mừng giáng sinh tại không gian của viện.

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 22 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà

Viện Sociallife

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.