Alisa Freedman là giáo sư tại Khoa văn học Châu Á và Trung tâm Châu Á học thuộc Đại học Oregon (University of Oregon). Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu là văn học Nhật Bản hiện đại, văn hóa đại chúng Nhật Bản, văn hóa thanh niên, phương tiện truyền thông thị giác, văn hóa kỹ thuật số, nghiên cứu đô thị và giới tính. Alisa Freedman đã giảng dạy và xuất bản nhiều công trình về về văn hóa Nhật Bản, văn học hiện đại và nghiên cứu đô thị, cùng nhiều bản dịch văn học Nhật Bản sang tiếng Anh. Cô là tổng biên tập cho tạp chí “The US-Japan Woman’s Journal” (Tạp chí phụ nữ Hoa Kỳ – Nhật Bản) thuộc ĐH Josai ở Tokyo. Phần lớn các công trình có tính liên ngành của Alisa Freedman tập trung nghiên cứu con đường mà các trải nghiệm đô thị hiện đại đã định hình tính chủ quan của con người, kiến tạo các sản phẩm văn hóa và vai trò giới. Một chủ đề chính khác là toàn cầu hoá văn hóa.

Chiều hôm qua ngày 03/07/2019. GS Alisa Freedman đã có buổi nói chuyện về phương tiện công cộng ở Nhật Bản đã thay đổi xã hội Nhật Bản như thế nào.

Buổi nói chuyện Giới thiệu về hệ thống xe điện Tokyo: Những câu chuyện về một thành phố chuyển động của GS Alisa Freedman bàn về các thay đổi lịch sử quan trọng trong xã hội và văn hóa ở Tokyo do hệ thống giao thông công cộng mang lại. Hệ thống xe điện ở Tokyo đã thay đổi cách ứng xử của con người và sự sản xuất văn học, đồng thời sản sinh ra các vai trò mới về giới đặc trưng cho Nhật Bản. Sự mở rộng hệ thống giao thông tạo điều kiện cho nam giới và phụ nữ thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau cùng làm việc, vui chơi và tương tác với nhau theo những cách thức mới. Các tác giả văn học, điện ảnh, báo chí, truyền hình… nắm bắt được từ hệ thống xe điện trải nghiệm cảm xúc của con người về xã hội hiện đại. Văn hóa thời trước chiến tranh bao gồm các phương tiện dành cho người công chức đi làm hằng ngày cũng tiên liệu những điều hấp dẫn và khó chịu về Tokyo ngày nay; các câu chuyện về xe điện cho chúng ta hiểu sâu sắc cảm nhận của con người về đời sống đô thị.

Đầu thế kỷ XX, các phương tiện giao thông công cộng ngày càng tăng cùng với sự ra đời của tàu siêu tốc ở Nhật đã làm thay đổi các tập quán về đi lại của người Nhật. Từ đó, tác giả phản ánh các chiều kích xã hội của Nhật đang gặp phải từ sự cô đơn của người trẻ Nhật đến vấn đề về giới. Dưới góc độ giới, GS đã chỉ ra vấn đề quấy rối tình dục nơi công cộng tại Nhật Bản đối với phụ nữ Nhật khi đi lại tàu điện ngầm, vì thế Nhật đã có cách đối phó như cấp toa riêng dành cho phụ nữ.

Các tác phẩm văn học Nhật Bản viết về phương tiện giao thông cũng đã phản ánh được phần nào đó về xã hội Nhật gắn liền với các phương tiện giao thông, đồng thời sự kiện khủng bố bằng khí gas ở tàu điện ngầm tại Nhật cũng được tác giả Murakami Haruki thể hiện lại trong tác phẩm văn học của ông.

Nhiều câu hỏi lý thú của những người tham gia, cùng với chia sẻ về kinh nghiệm nghiên cứu của GS Alisa Freedman đã mang lại cuộc trao đổi học thuật đầy hứng thú.

Một nữ nghiên cứu sinh ngành Nhật Bản học đã chia sẻ với Viện SocialLife là buổi nói chuyện của GS Alisa Freedman đã đem lại cho cô ấy những ý tưởng nghiên cứu về Nhật Bản. Đồng thời dưới chiều kích xã hội học và nhân học đô thị được chia sẻ bởi những người tham gia khi đưa ra ý tưởng trong nghiên cứu của tác giả có thể so sánh với việc phương tiện công cộng như bus ở Việt Nam hay phương tiện cá nhân như xe máy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.