Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang “động thổ” xây dựng các dự án nhà ở xã hội và dự án cải tạo chung cư cũ, đồng thời bàn giao nhiều căn hộ cho người dân tái định cư. Bàn về tác động của các dự án này tới đời sống của người lao động, PGS-TS Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội (Social Life) chia sẻ góc nhìn xung quanh vấn đề tổ chức nhà ở và nhà ở xã hội cho người dân tại TP.HCM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.