Nhằm đánh giá năng lực thích ứng nghề nghiệp của sinh viên tại tỉnh Đồng Nai hiện nay, Viện Nghiên cứu Đời sống và Xã hội kết hợp với Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai thực hiện đề tài “Năng lực thích ứng nghề nghiệp của sinh viên tỉnh Đồng Nai”. Kết quả nghiên cứu sẽ phục vụ cho việc xây dựng chương trình đào tạo, định hướng đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp

Để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về kỹ năng, nhận thức, thái độ của sinh viên khi tuyển dụng. Thực tế cho thấy sinh viên sau đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng vẫn còn nhiều khoảng cách so với yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Điều này dẫn đến sự thiếu hiệu quả trong việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực của địa phương, doanh nghiệp.

Viện Social Life

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.