Lần 1: Thứ sáu ngày 1/11/2019, Viện SocialLife triển khai hoạt động khảo sát thực địa những hộ gia đình có con, cháu dưới 16 tuổi về vấn đề bạo lực, xâm hại trẻ em tại Thủ Đức và Quận 9.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ đề tài “Công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại thành phố hồ chí minh – thực trạng và giải pháp giai đoạn 2017 – 2019” do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM thực hiện.

Lần 2: Ngày 8/11/2019, Viện Social Life triển khai hoạt động khảo sát thực địa những hộ gia đình có con, cháu dưới 16 tuổi về vấn đề bạo lực, xâm hại trẻ em tại Củ Chi.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ đề tài “Công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại thành phố hồ chí minh – thực trạng và giải pháp giai đoạn 2017 – 2019” do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM thực hiện.

Lần 3: Ngày 15/11/2019, Viện Social Life triển khai hoạt động khảo sát thực địa những hộ gia đình có con, cháu dưới 16 tuổi về vấn đề bạo lực, xâm hại trẻ em tại Bình Chánh.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ đề tài “Công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại thành phố hồ chí minh – thực trạng và giải pháp giai đoạn 2017 – 2019” do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM thực hiện.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi hoạt động đề tài:

Viện Social Life

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.