Thời gian:
14.00 – 15:00, 27.12.2021

Hình thức: Online trên nền tảng Zoom

Join Zoom MeetingMeeting ID: 920 0828 3210 Passcode: 863751〉

Mục tiêu

Ra mắt Dự án “Gói hỗ trợ khẩn cấp cho nữ lao động di cư gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại Bình Dương”. Thông qua việc cung cấp gói hỗ trợ tiền mặt và hỗ trợ tư vấn tâm lý cho phụ nữ di cư mất việc hoặc giảm việc do tác động của COVID-19 tại ba thành phố: Tân Uyên, Thuận An, Dĩ An, thuộc tỉnh Bình Dương, Dự án mong muốn làm giảm nhẹ các tác động tiêu cực của giãn cách xã hội do COVID-19 lên nhóm phụ nữ di cư tại đây. 

Trước đó, các khảo sát xã hội tại Việt Nam trong đại dịch COVID cho thấy phụ nữ là nhóm dễ bị tổn thương, chịu bạo lực gia đình và áp lực tâm lý do giãn cách xã hội kéo dài, giảm thu nhập do COVID. Đặc biệt, phụ nữ di cư, nhất là di cư làm lao động phi chính thức càng dễ tổn thương hơn cả, do họ thường không được lưới an sinh bao phủ, không có thống kê trong các cơ sở dữ liệu chính thức. 

Nội dung chương trình:

»Giới thiệu thông tin dự án 

»Chia sẻ của nhà tài trợ 

»Chia sẻ của đối tác phối hợp triển khai dự án

»Viện SocialLife tóm tắt các hoạt động của Dự án

»Chia sẻ câu chuyện của tình nguyện viên tham gia hỗ trợ cộng đồng 

»SNPO đánh giá kỹ thuật của dự án 

#sociallife #oxfam; #SNPO, #nữ_di_cư

—————————

Chương trình Hỗ trợ phụ nữ di cư tại Bình Dương do Oxfam quốc tế tài trợ, được SocialLife triển khai. Đơn vị phối hợp: Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương. Đơn vị giám sát độc lập: Mạng lưới các tổ chức phi lợi nhuận miền Nam (SNPO).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.