Dịch COVID-19 đi qua đã để lại nhiều mất mát nặng nề, trong đó, nhiều trẻ em mất cha mẹ, người thân, mất đi chỗ dựa tinh thần và gặp nhiều khủng hoảng hậu đại dịch. Với mong muốn có thể giúp đỡ cho trẻ, lần đầu tiên, sáng kiến cộng đồng hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho trẻ em mất người thân vì dịch COVID-19 được triển khai.

BẢO PHƯƠNG – ANH ĐÀO – ĐỖ TÙNG

Xem bài viết gốc tại: Chữa lành tâm lý cho trẻ em mất người thân vì dịch COVID-19 (plo.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.