Chance to Grow e.V. là một hiệp hội từ thiện đã đăng ký có trụ sở tại Frankfurt am Main. Hiệp hội đã tồn tại từ năm 2010 và đã mang đến những giúp đỡ cần thiết và niềm hy vọng cho trẻ em ở Việt Nam và Đức kể từ khi thành lập nhờ các nhà tài trợ và những người ủng hộ. Họ giúp đỡ trẻ em trong các thảm họa và những hoàn cảnh cần thực phẩm, an toàn và giáo dục. Vì vậy, Chance to Grow trao hy vọng cho những người trẻ nhất và tạo ra những điều kiện thiết yếu cho một cuộc sống tự quyết định. Đó là tất cả về việc tạo ra một cơ hội công bằng thực sự.

Chance to Grow bao gồm người lao động, người sử dụng lao động, người về hưu, sinh viên, Phật tử, Thiên Chúa giáo, phụ nữ và nam giới ở mọi lứa tuổi. Nói tóm lại, những người, ngoài cuộc sống thường ngày của họ, họ muốn làm điều gì đó có ý nghĩa cho người khác. Chance to Grow giúp đỡ những người không thể tự giúp mình: Người khuyết tật, người nghèo và trẻ mồ côi. Việt Nam là một quốc gia đang phát triển với nhiều cơ hội lớn, dân cư thân thiện và còn nhiều nghèo đói. Vì thế, Chance to Grow muốn làm hình mẫu ở đây và giúp đỡ bằng những đóng góp nhỏ để thay đổi điều gì đó lớn lao cho trẻ em. Ngoài ra, họ cũng trợ giúp các chương trình ở Đức. Sự hợp tác của Chance to Grow với chùa Phật Huệ ở Frankfurt là sự kết nối trực tiếp với Việt Nam và là nơi cung cấp phòng ốc và đồ ăn chay cho các sự kiện.

Sự minh bạch

Chance to Grow đại diện cho sự minh bạch đó chính là nguyên tắc của tổ chức

Các khoản đóng góp sẽ đi đến đâu? Những dự án nào được hỗ trợ cụ thể và những khoản đóng góp có tác dụng gì? Ai chịu trách nhiệm và Cơ hội phát triển được tổ chức như thế nào?

Chance to Grow tin rằng sự trợ giúp chỉ có thể thành công nếu mọi thứ đều minh bạch và cởi mở. Do đó, Chance to Grow có những nguyên tắc làm việc như sau:

Tất cả các khoản đóng góp được trả vào một tài khoản của Đức.

  • Một báo cáo hàng năm cho các nhà tài trợ và cơ quan thuế sẽ tiết lộ tất cả các khoản chi phí.
  • Chúng tôi giảm thiểu việc quản lý thông qua công việc tự nguyện của những người ủng hộ chúng tôi.
  • Chúng tôi kiểm tra cẩn thận những dự án nào được hỗ trợ.
  • Chúng tôi giám sát và kiểm soát mọi vấn đề và kiểm tra các hiệu ứng.
  • Chúng tôi hợp tác với các cơ quan công quyền để đảm bảo tính minh bạch.
  • Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ yêu cầu nào để Cơ hội phát triển thể hiện công việc của chúng tôi.

Chance to Grow luôn xem xét các đề xuất và quyết định các dự án đủ điều kiện. Họ giám sát việc thanh toán cũng như việc thực hiện của nhân viên địa phương và giám sát kết quả. Tất cả các khoản thanh toán được xác nhận bởi ít nhất hai người. Ngoài ra,Chance to Grow báo cáo chi tiết với cơ quan thuế Đức và các nhà tài trợ về việc sử dụng quỹ. Chance to Grow dành tối đa 20% quỹ cho việc quản lý cần thiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.