Mô hình kim tự tháp là mô hình khá phổ biến khi nói về cấu trúc xã hội. Nhìn vào mô hình kim tự tháp thường chúng ta thấy sự phân tầng rất rõ rệt. Ở trên đỉnh tháp là tầng lớp ưu tú nắm trong tay mọi thứ từ của cải, địa vị, danh vọng, văn hóa và quyền lực để lãnh đạo cả xã hội. Các tầng lớp trung lưu thì cố gắng thích ứng với những thứ mà tầng lớp trên đưa xuống để cố gắng có thể thay đổi cuộc đời họ và vươn lên như tầng lớp trên. Riêng ở đáy tháp là tầng lớp bình dân với sự nghèo nàn từ kinh tế đến quyền lực đã tạo ra một vốn văn hóa và ý thức hệ riêng và chống lại ảnh hưởng từ tầng lớp trên đưa xuống.

Nhà xã hội học người Pháp Henri Mendras đã không nhìn cấu trúc xã hội như hình kim tự tháp, mà nhìn xã hội phương Tây như một con quay do xã hội Tây phương đã có rất nhiều biến đổi về nghề nghiệp. Khi mà nghề nghiệp hiện nay khó phân loại và khó xếp hạng khi mà thu nhập và trình độ học vấn càng ngày càng ít liên quan với nhau. Ở ngay giữa phần lớn của con quay là “chòm sao bình dân” (constellation populaire) bao gồm công nhân phần lớn là nam và nhân viên phần lớn là nữ thường lấy nhau. “Chòm sao trung tâm” (constellation centrale) là những “cán bộ” làm công ăn lương của nhà nước và của tư nhân do thường đưa ra ý tưởng cách tân nên ở trung tâm. Những người làm việc tư do (indépendants) (như mấy anh Grab chẳng hạn) trải dài từ trên xuống. Trên dỉnh là tầng lớp ưu tú (élite) chỉ là nhóm điều hành xã hội không phải là nhóm cách tân xã hội hay cai trị xã hội như mô hình kim tự tháp kiểu cũ. Mũi nhọn dưới đáy là người nghèo (pauvreté).

Để

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.