CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHỤ NỮ DI CƯ TẠI BÌNH DƯƠNG

Đơn vị thực hiện: SocialLife

Đơn vị tài trợ: Oxfarm Quốc tế

Đơn vị phối hợp: Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương.

Đơn vị giám sát độc lập: Mạng lưới các tổ chức phi lợi nhuận Miền Nam (SNPO)

Chương trình được thực hiện từ 17/12/2022 – 25/03/2022.

Dưới đây là bảng sao kê chi tiết đính kèm:

Sao kê sổ phụ quý 1/2022

“Sao kê quý 1/2022­­

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.