Nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy sự tiến bộ xã hội và nâng cao năng lực nghiên cứu cho các thành viên thuộc cộng đồng LGBT, các nhóm Tự lực hỗ trợ người cai nghiện và lao động tình dục, từ ngày 14 – 15/11/2018, cộng đồng G-Link Việt Nam tổ chức huấn phương pháp và kỹ năng nghiên cứu định tính cho các thành viên thuộc nhóm xã hội yếu thế trong xã hội dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng, Viện nghiên cứu Đời sống xã hội (Viện Social Life).

Nội dung khóa tập huấn xoay quanh các vấn đề cơ bản của phương pháp nghiên cứu định tính như: Lối tiếp cận, các mối quan tâm của người nghiên cứu định tính, thiết kế và triển khai dự án nghiên cứu định với phần mềm Nvivo. Các học viên tham gia khóa tập huấn là những người có trải nghiệm thực tế trong cộng đồng nên đã thích ứng và tiếp thu hiệu quả các kiến thức từ khóa tập huấn phương pháp nghiên cứu định tính.

Theo PGS.TS Nguyễn Đức Lộc, việc tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là những người yếu thế trong một dự án nghiên cứu xã hội đang là hướng nghiên cứu phổ biến hiện nay. Hi vọng trong thời gian sắp tới, những thành viên sau khi tập huấn có đủ năng lực tham gia nghiên cứu về chính các vấn đề trong cộng đồng của họ một cách chân thực nhất. Nhân dịp này, Social Life và G-Link cũng tiến tới thảo luận về việc cùng tham gia nghiên cứu về các nhóm yếu thế trong xã hội và dự kiến công bố trong dự án sách Đời sống xã hội Việt Nam đương đại.

Sau đây là một số hình ảnh của khóa tập huấn tại trụ sở G-link Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.